Úřední deska

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Lanškroun, vyhlašuje v souladu s § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, a to do oborů vzdělání:

· 79-41-K/41 gymnázium - čtyřleté studium,

· 79-41-K/81 gymnázium – osmileté studium.

Termíny jednotných zkoušek:

· čtyřleté studium – 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021,

· osmileté studium – 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.

Přihlášky:

· termín odevzdání přihlášky je do 1. 3. 2021,

· potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení jsou v příloze.