Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení platná pro přijímací řízení konané v roce 2024.

Termíny testů jednotné přijímací zkoušky

Bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termín konání jednotné přijímací zkoušky 2024 takto:

Čtyřletý obor 1. řádný termín 12. dubna 2024  2. řádný termín 15. dubna 2024 

Osmiletý obor 1. řádný termín 16. dubna 2024 2. řádný termín 17. dubna 2024


Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2024 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu. K dispozici jsou ke stažení testová zadání minulých let, procvičovat lze ale také formou webové aplikace.  Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh. 

Testová zadání ke stažení

Webová aplikace k procvičování