Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení platná pro přijímací řízení konané v roce 2022.

Termíny testů jednotné přijímací zkoušky

Bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termín konání jednotné přijímací zkoušky 2022 takto:

Čtyřletý obor 1. řádný termín 12. dubna 2022 2. řádný termín 13. dubna 2022

Osmiletý obor 1. řádný termín 19. dubna 2022 2. řádný termín 20. dubna 2022

Náhradní termíny pro všechny obory 10. května 2022 a 11. května 2022


Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2022 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu. K dispozici jsou ke stažení testová zadání minulých let, procvičovat lze ale také formou webové aplikace. Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh.

Testová zadání ke stažení

Webová aplikace k procvičování