Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení platná pro přijímací řízení konané v roce 2023.

Termíny testů jednotné přijímací zkoušky

Bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termín konání jednotné přijímací zkoušky 2023 takto:

Čtyřletý obor 1. řádný termín 13. dubna 2023 2. řádný termín 14. dubna 2023

Osmiletý obor 1. řádný termín 17. dubna 2023 2. řádný termín 18. dubna 2023


Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2023 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu. K dispozici jsou ke stažení testová zadání minulých let, procvičovat lze ale také formou webové aplikace. Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh.

Testová zadání ke stažení

Webová aplikace k procvičování