Projekty

Celoškolní projekt VODA II

Ve dnech 14. a 15. června 2016 proběhl na naší škole projekt „VODA“. V rámci projektu se střídaly aktivity ve škole a terénní exkurze. Prima, sekunda a kvarta absolvovaly exkurzi k Lanškrounským rybníkům. Tercie prošla naučnou stezku údolím Skuhrovského potoka. Prohlídku čistírny odpadních vod v Lanškrouně a poldru v Žichlínku uskutečnily žáci kvarty, sexty a druhého ročníku. Jako doplněk byla pro ně připravena také prohlídka rozvodny v Krasíkově. Údolí Moravské Sázavy zkoumali žáci prvního ročníku a žáci septimy a 3. ročníku navštívili údolí Tiché Orlice u Brandýsa nad Orlicí.

Ve škole druhý den žáci nižšího gymnázia absolvovali fyzikální a ekologické aktivity, které společně s vyučujícími připravili žáci vyššího gymnázia. Součástí projektu byla i výtvarná část, která se uskutečnila v rámci školních aktivit. Septimáni a žáci třetího ročníku pak zpracovávali informace získané během kurzu vodní turistiky na Vltavě.

Exkurze na čističce byla útokem na čichová ústrojí

Fyzikální pokusy v barevném provedení

Výtvarná činnost se zaměřením na mořský život

Ekoaktivita s tématikou složení potravin

Boj proti totalitním režimům

U příležitosti 25. výročí sametové revoluce probíhal na podzim 2014 na škole projekt Boj proti totalitním režimům.

Cíl projektu:

1. Chápání současnosti v kontextu minulosti jako souhrnu příkladů modelových společenských situací a vzorů lidského chování. Rozvíjení schopnosti diskutovat a zaujímat stanoviska.

2. Připomenutí významného výročí událostí 17. listopadu.


V rámci realizace projektu bylo zajištěno promítání filmu „1989: Z deníku Ivany A“ z cyklu Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví - filmy o československých dějinách, Projekt společnosti Člověk v tísni. Žáci 7. A a 4. ročníku se po projekci filmu dne 4. listopadu zúčastnili besedy na dané téma. V ostatních třídách probíhala projekce filmu v dalších dnech.


V rámci projektu se žáci 1.-3. ročníku a 5. A - 7. A zúčastnili divadelního představení "Národní třída", které zahrál v pátek 31. 10. divadelní soubor Gymnázia Hlinsko.


Pro připomenutí těchto významných událostí byly ve vestibulu školy nainstalovány výstavní panely.

Skupinová práce a vytváření posterů

Trocha adrenalinu s počítačovou hrou

Celoškolní projekt VODA I

V měsíci červnu 2012 proběhl na gymnáziu dvoudenní projekt zaměřený na téma „Voda“. Do projektu byla různými dílčími aktivitami a činnostmi zapojena většina ročníků. Součástí projektu byla například fotografická soutěž na téma voda nebo exkurze do Sázavského údolí.

Fotografie a další výstupy projektu byly prezentovány v prostorách gymnázia v měsíci září 2012 u příležitosti oslav 140 let založení Gymnázia Lanškroun.

Sázavské údolí

Sázavské údolí

Sázavské údolí

  1. místo fotosoutěže - Pavla Tučková (kvinta 2012)