Proč si vybrat GymLa

Krásné prostředí historické budovy

Památkově chráněná budova z roku 1874 stojí na náměstí J. M. Marků. Citlivě rekonstruované vnitřní prostory nenarušují historický ráz prostředí, ve kterém se odehrává nejen výuka, ale i společné akce celé školy jako je prosincové Zpívání u stromečku nebo Poslední zvonění maturantů.

Podíl žáků na chodu školy

Ve škole úspěšně pracuje žákovský parlament. Podává připomínky a náměty směrem k vedení školy, podílí se i na organizaci akcí jako je den otevřených dveří nebo hokejový zápas století.

V předmaturitním ročníku žáci ve spolupráci s kulturním centrem organizují celoměstské slavnosti Majáles a další rok spolu se sdružením rodičů maturitní ples.

Úspěšnost při přípravě na vysokou školu

Téměř každý absolvent naší školy pokračuje v dalším studiu. Za posledních pět let je průměrná úspěšnost přijetí na vysokou školu v osmiletém oboru studia 96 % a ve čtyřletém oboru studia 89 %.

Naši absolventi jsou však úspěšní i v tomto studiu. Příkladem mohou být oktaváni maturitního ročníku 2020, kterým se všem podařilo i v náročných podmínkách distanční výuky uzavřít první ročníky medicíny, jaderky, práv, informatiky, ekonomky, genetiky, strojárny a dalších stejně náročných oborů.

Zahraniční zájezdy

V dobách, které přejí cestování, pořádá škola pro žáky zájezdy. Podívat se mohli tak už do Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska, Dánska, Norska, Polska a Slovenska.

Žáci se účastní mezinárodní spolupráce v rámci partnerských kontaktů města a spolupracují se studentským spolkem EDDA ve Vídni a nadací ACTION 365 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Sportovní a vzdělávací kurzy

Na začátku studia čeká primu a první ročník s kvintou adaptační kurz. Prima dále absolvuje výuku plavání, sekunda lyžařský kurz na Dolní Moravě a tercie výuku bruslení. V kvintě a prvním ročníku jedou žáci na lyžařský kurz v Říčkách. Sextu a druhý ročník čeká nejprve sportovně-turistický kurz na Pastvinách a na jaře vzdělávací ekologický kurz v Kaprálově Mlýně. Septima a třetí ročník ukončí školní rok vodáckým kurzem na Vltavě nebo Sázavě.

Akce mimo lavice

Na nižším gymnáziu jezdí třídy každý rok na dvoudenní vlastivědné putování po krásách naší vlasti. Ve všech ročnících se pořádají jednodenní exkurze do vědeckých parků, elektráren, hvězdáren, muzeí a galerií či zájezdy na divadelní představení do Brna, Olomouce či Pardubic.

Škeble

Divadelní soubor má více jak dvacetiletou tradici, úspěšný je i na divadelních přehlídkách a soutěžích. Třeba i vám zde začne herecká kariéra.

Možnosti trávení volného času

Žáci mohou o přestávkách a v polední pauze využívat venkovní dvorek se zelení vybavený pingpongovým stolem. Také malé sportovní hřiště s umělým povrchem za školou je přístupné žákům i o přestávkách a po vyučování. V případě špatného počasí je k dispozici prostředí studovny.

Moderní odborné učebny a rychlý a dostupný internet

Laboratoře a učebny chemie a fyziky prošly rekonstrukcí v minulých letech. Na podzim 2022 byla dokončena rekonstrukce laboratoře biologie.

V roce 2021 se podařilo provést kompletní rekonstrukci počítačové sítě a ve všech učebnách je k dispozici rychlé a stabilní připojení k internetu. Celá škola je navíc pokrytá kvalitní Wi-Fi sítí pro učitele i žáky.

Pedagogický sbor

Aprobovaní učitelé, kteří milují svůj předmět a žákům nic neodpustí. A zároveň parta, co nezkazí žádnou legraci.