Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto

Předpokládaný termín konání přijímaček nanečisto je přelom ledna - února 2022.

Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2022 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu. K dispozici jsou ke stažení testová zadání minulých let, procvičovat lze ale také formou webové aplikace. Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh. Stejná testová zadání jsou také využita v mobilní aplikaci, kterou vyvinula Česká školská inspekce.


Testová zadání ke stažení

Webová aplikace k procvičování

Mobilní aplikace k procvičování


Další informace z webu Cermat