Pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2024 - 2025

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia (zájemci z pátých tříd) a prvního ročníku čtyřletého studia (zájemci z devátých tříd). 

Veškeré aktuální informace týkající se novinek v přijímacím řízení jsou na webu Ministerstva školství - Přihlášky na střední. 

Počet přijímaných žáků:

prima:  30

první ročník: 30

Obor vzdělávání:

prima:  79-41-K/81 Gymnázium

první ročník: 79-41-K/41 Gymnázium

Přihlášky ke studiu:

Vyplněné přihlášky se odevzdávají od 1. února do 20. února 2024 včetně, jedním z níže uvedených způsobů:

a) prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY – www.dipsy.cz) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,

b) v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,

c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo včetně příloh.


Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium Lanškroun, nám. J. M. Marků 113, 563 01  Lanškroun

Obor vzdělávání je uveden výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).

Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné.