Pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2023 - 2024

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia (zájemci z pátých tříd) a prvního ročníku čtyřletého studia (zájemci z devátých tříd). 

Počet přijímaných žáků:

prima:  30

první ročník: 30

Obor vzdělávání:

prima:  79-41-K/81 Gymnázium

první ročník: 79-41-K/41 Gymnázium

Přihlášky ke studiu:

Vyplněné přihlášky se odevzdávají do 1. března 2024 včetně. 

Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium Lanškroun, nám. J. M. Marků 113, 563 01  Lanškroun

Obor vzdělávání je uveden výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).

Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné.