Pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2022 - 2023

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia (zájemci z pátých tříd) a prvního ročníku čtyřletého studia (zájemci z devátých tříd).

Počet přijímaných žáků:

prima: 30

první ročník: 30

Obor vzdělávání:

prima: 79-41-K/81 Gymnázium

první ročník: 79-41-K/41 Gymnázium

Přihlášky ke studiu:

Vyplněné přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023 včetně.

Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium Lanškroun, nám. J. M. Marků 113, 563 01 Lanškroun

Obor vzdělávání je uveden výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).

Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné.