Žákovský parlament

Žákovský parlament působí na Gymnáziu Lanškroun od školního roku 2017 - 2018.

Tvoří jej zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou voleni žáky třídy. Působí jako zpětná vazba v práci školy, pomáhá řešit problémy studentů, podílí se na organizaci kulturních a sportovních akcí školy. Vyjadřuje se ke školnímu a klasifikačnímu řádu, má možnost navrhovat jejich změny.