Sdružení rodičů

Sdružení rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků na Gymnáziu  Lanškroun. Je to zájmová organizace zastupující zájmy dětí. Sdružení rodičů je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci i správy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování.

Přehledy příjmů a výdajů

Přehledy za jednotlivé roky jsou v přiložených souborech. 

Knižní odměny pro žáky

1. jsou určeny vítězům školního kola libovolné soutěže, pokud toto školní kolo pořádá Gymnázium Lanškroun 

2. získávají maturanti za studijní výsledky během svého studia

Doprava a startovné žáků na soutěžích

Pokud organizátor soutěže (okresního, krajského, celostátního kola) neproplácí tyto položky, zaplatí je žákům - účastníkům soutěže ze svého fondu Sdružení rodičů.

Zápisy z jednání

Jednotlivé zápisy jsou v přiložených souborech.