Zájmová činnost

Po vyučování mohou žáci školy navštěvovat:

Divadelní soubor Škeble
Technický kroužek - stavba a programování Lego robotů, práce s mikropočítačem Micro:Bit
MSK klub Gymnázia Lanškroun - bojová umění
Přírodovědný kroužek - včetně exkurzí do přírody, práce se zvířaty

MSK klub Gymnázia Lanškroun