Přehled příjmů a výdajů za rok 2014

přidáno: 25. 4. 2016 2:49, autor: Dagmar Flídrová
Příjmy

 Členské příspěvky 47 000 Kč
 Výtěžek z maturitních plesů 9 600 Kč
 Dar 7 000 Kč
 Celkem 63 600 Kč

Výdaje

 Knižní odměny pro žáky 11 000,00 Kč
 Příspěvek na zájezd žáků školy do Vídně 7 200,00 Kč
 Bankovní poplatky1 455,50 Kč
 Výroba desek pro maturitní vysvědčení 2 650,00 Kč
 Příspěvek na organizaci Majáles 1 485,00 Kč
 Doprava a startovné žáků na soutěžích 69 244,00 Kč
 Celkem93 034,50 Kč

Knižní odměny pro žáky
1. jsou určeny vítězům školního kola libovolné soutěže, pokud toto školní kolo pořádá Gymnázium Lanškroun 
2. získávají maturanti za studijní výsledky během svého studia

Doprava a startovné žáků na soutěžích
Pokud organizátor soutěže (okresního, krajského, celostátního kola) neproplácí tyto položky, zaplatí je žákům - účastníkům soutěže ze svého fondu Sdružení rodičů.
Comments