Přehled příjmů a výdajů za rok 2012

přidáno: 21. 1. 2014 1:42, autor: Web Admin
Příjmy

 Členské příspěvky 83 400 Kč
 Výtěžek z maturitních plesů 5 363 Kč
 Dar 2 000 Kč
 Jednorázová dotace Pardubického kraje určená na výrobu almanachu školy 10 000 Kč
 Celkem 100 763 Kč

Výdaje

 Almanach školy     10 000 Kč
 Knižní odměny pro žáky 15 363 Kč
 Příspěvek na zájezd žáků školy do Vídně 5 400 Kč
 Bankovní poplatky 945 Kč
 Výroba desek pro maturitní vysvědčení 2 688 Kč
 Příspěvek na organizaci Majáles 2 000 Kč
 Doprava a startovné žáků na soutěžích 59 607 Kč
 Celkem 95 983 Kč

Knižní odměny pro žáky
1. jsou určeny vítězům školního kola libovolné soutěže, pokud toto školní kolo pořádá Gymnázium Lanškroun 
2. získávají maturanti za studijní výsledky během svého studia

Doprava a startovné žáků na soutěžích
Pokud organizátor soutěže (okresního, krajského, celostátního kola) neproplácí tyto položky, zaplatí je žákům - účastníkům soutěže ze svého fondu Sdružení rodičů.
Comments