Přehled příjmů a výdajů za rok 2013

přidáno: 21. 1. 2014 1:42, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 25. 3. 2014 14:10 ]
Příjmy

 Členské příspěvky 80 400 Kč
 Výtěžek z maturitních plesů 6 671 Kč
 Dar 2 000 Kč
 Celkem 89 071 Kč

Výdaje

 Knižní odměny pro žáky 15 219 Kč
 Příspěvek na zájezd žáků školy do Vídně 4 800 Kč
 Bankovní poplatky1 319 Kč
 Výroba desek pro maturitní vysvědčení 3 000 Kč
 Příspěvek na organizaci Majáles 2 000 Kč
 Doprava a startovné žáků na soutěžích 61 522 Kč
 Celkem 87 860 Kč

Knižní odměny pro žáky
1. jsou určeny vítězům školního kola libovolné soutěže, pokud toto školní kolo pořádá Gymnázium Lanškroun 
2. získávají maturanti za studijní výsledky během svého studia

Doprava a startovné žáků na soutěžích
Pokud organizátor soutěže (okresního, krajského, celostátního kola) neproplácí tyto položky, zaplatí je žákům - účastníkům soutěže ze svého fondu Sdružení rodičů.
Comments