Využijme ICT pro kvalitnější výuku

Tento projekt je financován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR v rámci programu EU peníze středním školám

Název projektu:
Využijme ICT pro kvalitnější výuku
Let"s use ICT for quality teaching

Trvání projektu:
2. května 2012 - 1. května 2014

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.

Vybrané klíčové aktivity:
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol 
Comments