Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021 - 2022.

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia. 

 Pro žáky tříd
 Budoucí třída Obor vzdělávání
Počet přijímaných žáků 
 pátých prima 79-41-K/81 Gymnázium 30
 devátých první ročník 79-41-K/41 Gymnázium 30

Den otevřených dveří
Proběhne pouze v on-line podobě v prvním únorovém týdnu. Na webu školy bude zveřejněn odkaz do on-line konference, ve které vedení školy seznámí zájemce se školou a bude odpovídat na případné dotazy. 

Přijímačky nanečisto
V roce 2021 se přijímací zkoušky nanečisto z důvodu epidemiologické situace konat nebudou.

Přihlášky ke studiu
Vyplněné přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021.
Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium Lanškroun, nám. J. M. Marků 113, 563 01  Lanškroun
Obor vzdělávání je uveden v tabulce výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).
Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné


Termín testů pro uchazeče (bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

 TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
 ČTYŘLETÝ 12. dubna 2021 13. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021
 OSMILETÝ 14. dubna 2021 15. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.


Další podrobnosti a podpůrné materiály k přípravě najdete na webu prijimacky.cermat.cz.

Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia pro školní rok 2021 - 2022 jsou v následujících dokumentech k nahlédnutí:
Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2021 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu  Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh. 

Cermat již dříve nabízel testování znalostí žáků pátých a devátých tříd, testy z minulých let jsou k dispozici například na webu KamPoMaturitě.cz:
Testy pro deváté ročníky - uchazeče do prvního ročníku čtyřletého studia
Testy pro páté ročníky - uchazeče do primy osmiletého studia.


Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06