Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021.

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia. 

 Pro žáky tříd
 Budoucí třída Obor vzdělávání
Počet přijímaných žáků 
 pátých prima 79-41-K/81 Gymnázium 30
 devátých první ročník 79-41-K/41 Gymnázium 30

Den otevřených dveří
Pro rodiče a jejich děti bude škola otevřena v pondělí 20. ledna 2020 od 15.00

Přijímačky nanečisto
proběhnou v pondělí 27. ledna 2020 od 8.00 (od 7.30 prezence)
přihlášky obsahují pouze jméno, příjmení a datum narození žáka (nepoužívejte formulář pro přihlášku ke studiu)
    zasílejte na adresu info@gymla.cz
    nebo je podejte osobně v kanceláři Gymnázia Lanškroun
    termín podání přihlášky k přijímačkám nanečisto: 23. ledna 2020
při prezenci bude vybírán poplatek 100 Kč

Přihlášky ke studiu
Vyplněné přihlášky se odevzdávají do 1. března 2020.
Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, 563 12 Lanškroun
Obor vzdělávání je uveden v tabulce výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).
Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné

Termín testů pro uchazeče (bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení)

Jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (do prvního ročníku) – 8. června

Víceletá gymnázia (do primy) – 9. června

V důsledku mimořádných opatření se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn:

Místo dvou termínů mají uchazeči termín pouze jeden, zkoušku budou uchazeči konat ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí.

V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).

Došlo ke zkrácení doby vyhodnocení testů, školy obdrží od CERMATu výsledky didaktických testů 7. den po konání zkoušky. Ředitel školy tyto výsledky zpřístupní uchazečům následující den. 

Další podrobnosti a podpůrné materiály k přípravě najdete na webu prijimacky.cermat.cz.Kriteria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia pro školní rok 2020 - 2021 jsou v následujících dokumentech k nahlédnutí:
Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2020 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu  Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh. 

Cermat již dříve nabízel testování znalostí žáků pátých a devátých tříd, testy z minulých let jsou k dispozici například na webu KamPoMaturitě.cz:
Testy pro deváté ročníky - uchazeče do prvního ročníku čtyřletého studia
Testy pro páté ročníky - uchazeče do primy osmiletého studia.


Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06