Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018.

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia. 

 Pro žáky tříd
 Budoucí třída Obor vzdělávání
Počet přijímaných žáků 
 pátých prima 79-41-K/81 Gymnázium 30
 devátých první ročník 79-41-K/41 Gymnázium 30

Den otevřených dveří
Pro rodiče a jejich děti bude škola otevřena v pondělí 23. ledna 2017 od 15.00

Upozorňujeme uchazeče, že oproti minulým rokům došlo ke změně termínu odevzdání přihlášek, termín je posunut již na 1. března 2017.

Přijímačky nanečisto
proběhnou ve čtvrtek 2. února 2017 od 8.00 (prezence 7.30 - 8.00)
poplatek na žáka 50 Kč bude vybírán při prezenci
přihlášky k přijímačkám nanečisto se odevzdávají do 27. ledna 2017
obsahují jméno a příjmení a datum narození žáka
doručeny jsou na info@gymla.cz nebo telefonicky na 465 32 10 70

Přihlášky ke studiu
Vyplněné přihlášky se odevzdávají do 1. března 2017.
Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, 563 12 Lanškroun
Obor vzdělávání je uveden v tabulce výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).
Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné.

Termín testů pro uchazeče (bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení)Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2017 - 2018

Kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia pro školní rok 2017 - 2018 jsou k nahlédnutí v následujících dokumentech:

Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2017 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání budou zveřejněny na webu Cermatu v únoru 2017. Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh. 

Cermat již dříve nabízel testování znalostí žáků pátých a devátých tříd, testy z minulých let jsou k dispozici například na webu KamPoMaturitě.cz:
Testy pro deváté ročníky - uchazeče do prvního ročníku čtyřletého studia
Testy pro páté ročníky - uchazeče do primy osmiletého studia.


Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
ć
Dagmar Flídrová,
21. 10. 2016 4:42