Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2019 - 2020.

Škola bude přijímat žáky do primy osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia. 

 Pro žáky tříd
 Budoucí třída Obor vzdělávání
Počet přijímaných žáků 
 pátých prima 79-41-K/81 Gymnázium 30
 devátých první ročník 79-41-K/41 Gymnázium 30

Den otevřených dveří
Pro rodiče a jejich děti bude škola otevřena v pondělí 21. ledna 2019 od 15.00

Přijímačky nanečisto
proběhnou v úterý 29. ledna 2019

Přihlášky ke studiu
Vyplněné přihlášky se odevzdávají do 1. března 2019.
Jako jméno a adresu školy vyplňte: Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, 563 12 Lanškroun
Obor vzdělávání je uveden v tabulce výše (vyplňte včetně názvu Gymnázium).
Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné

Termín testů pro uchazeče (bodový zisk z těchto testů je jedno z kritérií pro přijetí v přijímacím řízení)


Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2018 - 2019

Kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia pro školní rok 2018 - 2019 jsou k nahlédnutí v následujících dokumentech:

Ilustrační testy

Ilustrační testy k organizaci přijímacího řízení 2019 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou zveřejněny na webu Cermatu  Na tomto webu jsou také k dispozici všechny dosud zveřejněné informace a podrobnosti včetně souborů ukázkových úloh. 

Cermat již dříve nabízel testování znalostí žáků pátých a devátých tříd, testy z minulých let jsou k dispozici například na webu KamPoMaturitě.cz:
Testy pro deváté ročníky - uchazeče do prvního ročníku čtyřletého studia
Testy pro páté ročníky - uchazeče do primy osmiletého studia.


Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
Ċ
Dagmar Flídrová,
15. 11. 2014 11:06
ć
Dagmar Flídrová,
21. 11. 2017 3:18