Pověřenec - GDPR

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR


Správce, Gymnázium Lanškroun, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.


Kontaktními údaji pověřence jsou:

1. ID datové schránky 5b36car

2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.czPROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle ustanovení článku 12, 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

je k dispozici ke stažení níže.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

Správce osobních údajů, kterým je Gymnázium Lanškroun se sídlem nám. J. M. Marků 113, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, IČ: 49314653, vydává tento dokument za účelem informování jednotlivých žáků, zákonných zástupců a vyučujících o zpracování osobních údajů během realizace distanční výuky. Dokument je k dispozici ke stažení níže.Ċ
Web Admin,
10. 9. 2019 5:05
Comments