Maturita

Termíny
11. dubna 2017             písemná práce z českého jazyka a literatury
2. - 9.  května 2017       maturitní zkoušky - společná (státní) část 
od 16. května 2017        maturitní zkoušky - profilová (školní) a společná (státní) ústní část
        přesný termín určí ředitelka školy

Společná (státní) část
Seznam literárních děl a příklady vzorových úloh z literární historie
     ke stažení v seznamu níže

Profilová část
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek, formy zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky 
    ke stažení v seznamu níže
Okruhy profilových zkoušek
    ke stažení v seznamu níže

Soubor titulů četby
ke stažení v seznamu níže