Maturita

Termíny

11. 4. 2018 písemná práce z českého jazyka a literatury (společná část MZ)
12. 4. 2018 písemný test ze zeměpisu (profilová část MZ)

2. 5. 2018 společná část MZ (Matematika - didaktický test, Aj - písemná práce, Rj - písemná práce)
3. 5. 2018 společná část MZ (ČJ - didaktický test, Rj - didaktický test)
4. 5. 2018 společná část MZ (Aj - didaktický test)

21. - 25. 5. 2018 ústní zkoušky společná a profilová část MZ


Společná (státní) část
Seznam literárních děl a příklady vzorových úloh z literární historie
     ke stažení v seznamu níže

Profilová část
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek, formy zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky 
    ke stažení v seznamu níže
Okruhy profilových zkoušek
    ke stažení v seznamu níže

Soubor titulů četby
ke stažení v seznamu níže

Ċ
Web Admin,
26. 11. 2014 0:25
Ċ
Web Admin,
12. 10. 2015 1:22
Ċ
Web Admin,
12. 10. 2015 1:22
Ċ
Dagmar Flídrová,
5. 10. 2016 5:02
ĉ
Web Admin,
26. 11. 2014 0:25
ĉ
Tomáš Krisl,
19. 12. 2018 3:29