Maturita

Termíny

Písemné zkoušky společná a profilová část MZ
10. dubna a 11. dubna 2019 a pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019
Ústní zkoušky společná a profilová část MZ
16. - 23. 5. 2019 

Společná (státní) část
Seznam literárních děl a příklady vzorových úloh z literární historie
     ke stažení v seznamu níže

Profilová část
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek, formy zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky 
    ke stažení v seznamu níže
Okruhy profilových zkoušek
    ke stažení v seznamu níže

Soubor titulů četby
ke stažení v seznamu níže

ĉ
Dagmar Flídrová,
31. 8. 2020 2:10
Ċ
Web Admin,
12. 10. 2015 1:22
Ċ
Web Admin,
12. 10. 2015 1:22
ĉ
Web Admin,
26. 11. 2014 0:25
ĉ
Tomáš Krisl,
3. 3. 2020 6:10