Elektronické známky

Známky jsou ukládány v informačním systému školy Bakaláři. Pro přístup do tohoto systému je nutné mít přihlašovací jméno a heslo, které na začátku roku rodiče nových žáků obdrží od třídních učitelů.

Kromě známek z konkrétních předmětů je možné získat i údaje o případných problémech v průběžném hodnocení žáka. Stačí rozkliknout jméno předmětu a zjistíte například, zda má žák nedostatek známek, slabý prospěch, nedostatečný prospěch a pod.