Články‎ > ‎

Vodácké kurzy septimy a 3. ročníku na Sázavě a Vltavě

přidáno: 10. 8. 2012 13:19, autor: Web Admin
Jak se již stalo pravidlem, odjížděla poslední týden v květnu septima na Sázavu. V úterý 29.5. jsme se nejprve přemístili do Benešova u Prahy, kde třída absolvovala prohlídku státního zámku Konopiště. Večer nás Posázavský Pacifik dovezl až do Týnce nad Sázavou, kde tradičně bydlíme v hostinci U Holubů. Druhý den septimáni podstoupili zevrubnou přednášku ohledně ovládání lodí a mohlo se vyrazit. Úsek Čerčany - Týnec je převážně volejnatý, poklidnou jízdu zpestřuje několik jezů. Zato další den museli studenti i přes nízký stav vody přece jen něco z vodáckých dovedností předvést, protože úsek Týnec- Pikovice vede hluboce zaříznutým údolím, plném peřejí a jezů. Vše dobře dopadlo a po zaslouženém obědě jsme vyrazili vlakem přes Prahu do Lanškrouna. 3. ročník jezdí v polovině června na Vltavu. Kvůli deštivému byl odjezd o jeden den posunut, což se ukázalo být pozitivní i s ohledem na stav vody, která šla nahoru a pro splutí tak bylo ideálních 60 cm na vodočtu v Zátoni. Autobusem jsme na cestě do jižních Čech nejprve zamířili na zámek Červená Lhota, po jehož prohlídce celá skupina pokračovala do Rožmberka. Druhý den následoval úsek Rožmberk- Český Krumlov. Odpoledne si studenti postavili stany a všichni poté vyrazili navštívit památku UNESCO, historické jádro Krumlova, které nemůže nechat žádného návštěvníka lhostejným. Další den jsme projeli všechny krumlovské jezy kromě Jeleního skoku, který zrovna procházel rekonstrukcí a pokračovali kolem CHKO Blanský les až do Zlaté Koruny. Odtud následoval odjezd zpět do Lanškrouna. Letošní vodácké kurzy byly vyjímečné tím, že byly zařazeny do celoškolního projektu -Voda - . Výstupem septimánů a třetáků bylo zpracování Sázavy a Vltavy z různých hledisek (vodácké, hospodářské, ochrana přírody, apod.) doplněné pořízenou fotodokumentací. Vše bude ke shlédnutí v rámci oslav školy v září letošního roku.
Comments