Články‎ > ‎

Projektový den Gymnáziua Lanškroun ke stoletému výročí vzniku Československé republiky

přidáno: 4. 11. 2018 23:27, autor: Tomáš Krisl

V pátek 26. října 2018 se v Gymnáziu Lanškroun neučilo. Místo toho se žáci školy na různých místech (v budově, ve městě a dokonce i v Pardubicích) zabývali projekty souvisejícími se stoletým výročím vzniku naší republiky.

Ti nejmladší (z primy až kvarty) navštívili už v minulých dnech výstavu ke stoletému výročí v městském muzeu a přinesli si z ní řadu materiálů. Ty během pátečního dopoledne při skupinové práci přetřídili a nakonec vytvořili velké banery, které budou umístěny ve vestibulu školy. Obsah banerů se především týká vzniku ČSR a života v první republice.

Třídy sexta a septima se vypravily do Pardubic na anglické divadlo (G. B. Shaw: Pygmalion) a při té příležitosti navštívily expozici Státního okresního archivu Pardubice věnovanou konci 1. světové války a počátkům první republiky ve východočeském regionu. V každé třídě byla návštěva výstavy zachycena písmem a fotografiemi.

Třídy kvinta, oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia prováděly ten samý den nejprve terénní výzkum v Lanškrouně a poté jej zpracovávaly formou počítačové prezentace. Výzkum se týkal čtyř témat na území Lanškrouna: památných stromů, pozoruhodných architektonických objektů, mostů a památníků padlým a obětem válek. Zpracovaná témata budou použita v hodinách dějepisu a na webových stránkách gymnázia.

Kromě projektového dne se mnozí žáci i učitelé školy osobně účastnili dalších akcí, které se v tyto sváteční dny konaly v Lanškrouně – divadelního představení, kladení věnců, výsadby městské a skautské lípy nebo slavnostního koncertu. Svátek republiky tak byl důstojně oslaven.

Jan StřechaDalší fotografie naleznete ve fotogalerii


Comments