Články‎ > ‎

Projekt - Boj proti totalitním režimům

přidáno: 11. 11. 2014 1:42, autor: Renata Bočková
U příležitosti 25. výročí sametové revoluce probíhá na škole projekt Boj proti totalitním režimům.

Cíl projektu:

1. Chápání současnosti v kontextu minulosti jako souhrnu příkladů modelových společenských situací a vzorů lidského chování. Rozvíjení schopnosti diskutovat a zaujímat stanoviska.

2. Připomenutí významného výročí událostí 17. listopadu.

V rámci realizace projektu bylo zajištěno promítání filmu „1989: Z deníku Ivany A“ z cyklu Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví - filmy o československých dějinách, Projekt společnosti Člověk v tísni. Žáci  7. A a 4. ročníku se po projekci filmu dne 4. listopadu zúčastnili besedy na dané téma. V ostatních třídách probíhá  projekce filmu v dalších dnech.

V rámci projektu se žáci 1.-3. ročníku a 5. A - 7. A zúčastnili divadelního představení "Národní třída", které zahrál v pátek 31. 10. divadelní soubor Gymnázia Hlinsko.

Pro připomenutí těchto významných událostí byly ve vestibulu školy nainstalovány výstavní panely.

Comments