Články‎ > ‎

Přírodovědný klokan 2015

přidáno: 25. 11. 2015 12:11, autor: Jan Růžička
Ve středu 14. října 2015 proběhla celorepubliková soutěž "Přírodovědný klokan". Soutěž testuje zajímavými otázkami znalosti žáků tercie a kvarty (resp. 8. a 9. tříd ZŠ - kategorie Kadet) a žáků 1. a 2. ročníků SŠ (resp. kvinty a sexty - kategorie Junior) z přírodních věd - biologie, zeměpisu, chemie, fyziky a matematiky. Podobně jako u soutěže Matematický klokan jsou otázky rozděleny za 3, 4 a 5 bodů. Při chybné odpovědi se bod odečítá. Na úvod každý získal 24 bodů, takže maximální možný počet bodů byl 120.

Z naší školy se zúčastnili žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku. V kategorii Kadet byl nejúspěšnější Martin Bureš (kvarta), který získal 93 bodů a v okrese Ústí nad Orlicí skončil na 3. místě, v Pardubickém kraji na 5. místě. 2. místo ve školním kole obsadila Nela Kubelková z kvarty, na třetím místě skončil Filip Gregora z tercie.

Kategorii Junior vyhrál ve školním kole Anton Karažov (sexta) se ziskem 87 bodů. Na prvním místě skončil v okrese Ústí nad Orlicí i v Pardubickém kraji. Na 2. místě se ve školním kole umístil Jakub Gregora (sexta), který v okrese i v kraji vybojoval 4. místo se ziskem 81 bodů. 3. místo ve školním kole obsadil Lukáš Jílek (sexta), který byl v okrese i v kraji vyhodnocen na 6. místě. Všem umístěným patří obrovská gratulace za vynikající výsledky.

Učitelé přírodovědných předmětů

Comments