Články‎ > ‎

Přednášky o Evropské unii

přidáno: 21. 6. 2014 12:16, autor: Jaroslava Ježková   [ aktualizováno 21. 6. 2014 12:19 ]

Ve dnech 3. a 5. června 2014 proběhly na naší škole přednášky pojednávající o fungování a následně o aktuálním dění v EU, kterými nás provázela vedoucí Eurocentra Pardubice paní PhDr. Radka Kozlová. Přednášky týkající se EU bezplatně poskytuje právě Eurocentrum Pardubice (www.euroskop.cz/eurocentrum.pardubice), na které se občané mohou obrátit v případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů ohledně EU. Přednášek se zúčastnila třída 6. A a 2. ročník.


Náplní první přednášky bylo seznámení se s fungováním EU. Mnohé informace jsme znali již z hodin Základů společenských věd, avšak přednáška nás obohatila o údaje, nad kterými mnohým z nás visel otazník. Byli jsme blíže informováni o nejdůležitějších smlouvách a především o institucích podílejících se nejen na legislativním procesu EU, ale také na její celkové ekonomice.

Zejména druhá přednáška, která se věnovala současné bezpečnostní situaci, tedy aktuálnímu dění na Ukrajině, byla nesmírně pozoruhodná. Stala se tak význačným přínosem, neboť ne všichni měli povědomí o počátcích tohoto problému. Byli jsme obeznámeni s celkovým průběhem konfliktu, možnými vlivy na jeho řešení a postojem nejen samotné EU ale i ČR.

Jsme vděčni za možnost absolvování těchto přednášek, které nám přinesly hlubší poznatky o EU a o záležitostech s ní souvisejících. Mnozí lidé v našem státě se příliš nezajímají o EU a jednají, jako kdyby byla pouze nedůležitou institucí, jejíž je ČR členem. Neuvědomují si, jakou disponuje mocí vůči členským zemím a jak se vztahuje na každého z nás.

Za třídu 6. A, Jaroslava Ježková


Comments