Články‎ > ‎

Olympiáda v anglickém jazyce

přidáno: 10. 4. 2014 5:44, autor: Petra Kryšpínová
V únoru se v Ústí nad Orlicí konala okresní kola olympiády v anglickém jazyce ve třech věkových kategoriích (prima a sekunda, tercie a kvarta, 1. až 3.ročník a příslušné třídy osmiletého studia).Vítězové okresního kola museli projít nejprve poslechovým testem a pak už na ně čekali porotci, kteří si s nimi povídali na vybrané téma. Naši školu úspěšně reprezentovali tito studenti: Jan Kuttich (prima), Monika Dao (kvarta), Michal Kraus (3.ročník). Podle svých vlastních slov si to užili a také si vyměnili zkušenosti s žáky z jiných škol.

Do dalšího studia angličtiny jim přejeme mnoho úspěchů a gratulujeme.
Comments