Články‎ > ‎

Nebojme se myslet aneb i ve filosofii se dá soutěžit

přidáno: 6. 3. 2014 4:31, autor: Petr Mareš
V prosinci loňského roku proběhlo v Olomouci celostátní kolo 4. ročníku soutěže Nebojme se myslet. Filosofickou soutěž pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních škol pořádá Katedra filosofie Filosofické fakulty UP a jejím cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení. Úkolem soutěžících je napsat úvahu vztahující se k vybranému citátu jednoho z významných filosofů (tentokrát bylo možno volit mezi Platónem, sv. Augustinem, Nietzschem a Wittgensteinem), přičemž se hodnotí schopnost zformulování vlastního názoru a logické argumentace.
Autoři osmnácti nejlepších prací se sešli 28. února 2014, aby převzali čestná ocenění za vynikající výkon a zároveň aby znovu poměřili své síly - tentokrát už ovšem ve zvoleném cizím jazyce - a získali tak právo reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní filosofické olympiádě v Litevském Vilniusu.
Z téměř dvou stovek účastníků se do druhého kola probojovali i dva studenti našeho gymnázia - Eva Hejkrlíková ze 3. ročníku a Štěpán Kráčmar ze septimy. Oběma mladým filosofům gratulujeme a přejeme úspěch i na poli mezinárodním!
Comments