Články‎ > ‎

Matematické a fyzikální soutěže v letošním školním roce

přidáno: 9. 5. 2017 23:58, autor: Naděžda Vlčková
    Blíží se konec školního roku, vrcholí předmětové olympiády a soutěže. I my se můžeme pochlubit vynikajícími výsledky
v matematické olympiádě (MO), ve fyzikální olympiádě (FO), v astronomické olympiádě a v Matematickém klokanovi v rámci kraje či republiky.
Okresními koly končí MO kategorie Z6, Z7, Z8 a FO kategorie F. MO kategorie Z9, B, C a FO kategorie E, D, C, B jsou uzavřeny krajskými koly. Na mezinárodním (tedy i celostátním) poli je možné se utkat v MO kategorie A, P a ve FO
kategorie A. Tři kategorie jsme v letošním roce vůbec neabsolvovali - MO P, FO C a FO A. Ostatní výsledky jsou zde.
MO Z6  Flídrová Lucie (prima) - 4. místo v okresním kole
           Hrabáčková Nela (prima) - 5. místo v okresním kole
MO Z7  Horák Vojtěch (sekunda) - 1. místo v okresním kole
           Kubešová Eliška (sekunda) - 4. místo v okresním kole
MO Z8  Kolomá Tina (tercie) - 2. místo v okresním kole
MO Z9  Kupsa Matěj (kvarta) - 9. místo v okresním kole, účast v krajském kole
           Gregora Filip (kvarta) - 12. místo v okresním kole
           oba postoupili do krajského kola
MO C    Bureš Martin (kvinta) - 4. místo v krajském kole
MO B    Berková Daniela (2. ročník) - účast v krajském kole
MO A    Gregora Jakub (septima) - 1. místo v krajském kole, účast v celostátním kole
FO F     Kolomá Tina (tercie) 3.místo v okresním kole
FO E     Gregora Filip (kvarta) 1. místo v okresním kole, 8. místo v krajském kole
FO D     Bureš Maretin (kvinta) 8. místo v krajském kole
FO B     Gregora Jakub (septima) 1. místo v krajském kole
     V rámci Pardubického kraje nejúspěšnějšími řešiteli Matematického klokana kategorie Kadet byli Gregora Filip (kvarta)
1. místo a Kupsa Matěj (kvarta) 2. místo.
V krajském kole astronomické olympiády nás reprezentovalo 11 žáků tercie a kvarty. První tři místa byla ve znamení našich žáků kvarty - Doleček Jan 1. místo, Gregora Filip 2. místo a Klee Matěj 3. místo. My jim budeme i nadále fandit, aby dosáhli úspěchu v celostátním kole v Praze ve dnech 19. a 20. května 2017. O zážitky z této akce se s vámi podělí v dalším článku.
Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně matematických a fyzikálních úspěchů
v příštím roce.
Učitelé matematiky a fyziky.

Comments