Články‎ > ‎

Majáles – Studentská slavnost

přidáno: 10. 5. 2016 22:02, autor: Renata Bočková   [ Aktualizováno 17. 5. 2016 1:44 uživatelem Web Admin ]

Jako každý rok se i letos 1. května na náměstí J.M.Marků v Lanškrouně konal tradiční Majáles, tentokrát s podtitulem Klapka, Kamera, Akce! Jak ale příprava této slavnosti vlastně probíhala?

Vše začalo už před Vánocemi, kdy byli za 3. ročník a septimu vybráni z každé třídy dva zástupci. Ti zamířili společně s třídními učitelkami na první schůzku s městskou radou a kulturním centrem. Zpátky se vrátili s instrukcemi a velkým finančním obnosem, který nám město věnovalo do rozpočtu a za který velmi děkujeme.

S chutí jsme se tedy dali do práce. Prvním tématem k dohadování byla hlavní kapela. Nápadů bylo nesčetně, dohodnout se ale na jednom, tom nejlepším, nebylo jednoduché. Poté následovala vedleší kapela a další program. Pak přišlo na řadu téma majálesu. Díky kompromisu jsme se nakonec shodli na Klapka, Kamera, Akce!

Následovalo krátké volno, Vánoce, maturitní plesy a zase zpátky do příprav. Sepsali jsme seznam sponzorů a všechny požádali o pomoc. Nyní je na místě všem, kteří finančně či hmotně našemu majálesu pomohli, velmi poděkovat. Bez vás bychom to stěží uspořádali v takovém rozsahu, takže ještě jednou, díky.

Čas se nám krátil a zapotřebí bylo zařídit hromadu věcí. Jednou z nich byla například přehlídka svatebních a společenských šatů. Za ochotu a čas, který nám majitelka Svatebního centra Elegance věnovala, bychom jí rádi poděkovali. Další byl studentský stánek. Které pivo vybrat a kolik sudů bude zapotřebí? Zeptali jsme se letošních maturantů na jejich zkušenosti a v součastné době všem držíme palce u maturit. Pomohl nám také pan Budina, který do stánku několik sudů věnoval a zasvětil nás do obchodního procesu, za což jsme mu všichni vděční. Nesměli jsme zapomenout ani plakát, který pro nás vytvořil Lukáš Polanský. Jeho dílo jste mohli ocenit na vývěsných tabulích v Lanškrouně a širokém okolí. Součástí programu bylo i třídní vystoupení, na kterém jsme si dali opravdu záležet. Třída se rozdělila na skupiny, aby práce utíkala rychleji. Nacvičování a další přípravy probíhaly ve volném čase, ale i během vyučování, takže velké poděkování patří také našim drahým učitelům. Majáles byl za dveřmi a na náměstí se objevila májka, která je s touto tradicí úzce spjata.

Nastal den D. Již od rána se před radnicí připravovalo pódium, lavičky, studentský stánek, vylepovali se plakáty a programy, zdobila se také budova gymnázia, přijížděly prodavači občerstvení a první zvědavci procházeli kolem. Blížilo se poledne a tak jsme se převlékli do kostýmů a vyšli před budovu gymnázia, kde se konalo zahájení. Průvod masek pak procházel městem, za doprovodu bubeníků a zvědavých pohledů. Na pódiu se mezitím odehrála první vystoupení, počasí přálo a lidé se scházeli. Během dne se prodávala tombola a šťastlivci si své výhry mohli vyzvednout pod třešňovou větví u vchodu do gymnázia. Na přehlídku šatů se modelky a modelové připravovali opravdu dlouho. S líčením jim pomáhli paní Vičarová a Káťa a s česáním René Langr. Celým dnem vás provázel moderátor Ondřej Pokorný, samozřejmě za pomoci zvukařů a osvětlovačů. Průběh akce dokumentovali fotografové a kameramani z Lanškrounského infokanálu. Všem jmenovaným patří obrovské poděkování.

Studenti Gymnázia Lanškroun doufají, že se akce podařila, všichni si tento prvomájový den užili stejně jako my a na příštím majálesu naviděnou zase za rok.

Za organizátory Aneta Trampotová
Comments