Články‎ > ‎

Gymnazisté na Vědě u školy

přidáno: 25. 6. 2015 14:23, autor: Tomáš Krisl
V tomto roce se někteří žáci naší školy rozhodli zúčastnit Vědy u školy pořádané již osmým rokem Základní školou Dobrovského nejen jako návštěvníci ale jako předvádějící. 
Připravili jsme několik fyzikálních a chemických pokusů, které jsme na této akci předváděli.
Terka Felcmanová předváděla, proč se vodoměrky udrží na hladině vody. Monika Dao rozpouštěla polystyren v acetonu, který mizel při namočení jako mávnutím kouzelného proutku. Petra Pecháčková s pomocí jódu odhalovala, které potraviny obsahují škrob. Jana Šuláková vykouzlila s trochou záhadné směsi z popela hady, kteří rostli před očima. Karel Chládek umožnil návštěvníkům zahrát si na kovovou destičku a vytvořit si tak Chladniho obrazce. A Pavla Kleinová a Liduška Faltusová obsluhovali Van der Graafův generátor, u kterého většina prohlížejících upřednostnila možnost vytvořit si vlastní jiskru před nabízenými ukázkami.
Po slavnostním zahájení se hrnuly další a další návštěvy a ani naši žáci se nezastavili. Předváděli, nabízeli možnost vyzkoušet si vlastními silami a vysvětlovali. 

           

        

Doufejme že i v dalším roce nalezneme ve svých řadách zájemce, kteří předvedou něco zajímavého.
Comments