Články‎ > ‎

Dějepisná olympiáda

přidáno: 28. 11. 2012 3:28, autor: Helena Hejlová
Ve  čtvrtek 15. listopadu 2012 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Soutěž je určena žákům 
tercie a kvarty víceletého gymnázia. Celkem se zúčastnilo 11 žáků, devět z tercie a dva z kvarty.
Tematické zaměření letošního  ročníku bylo „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.
Soutěžící mohli získat maximálně 70 bodů, úspěšným řešitelem se stal ten, který získal minimálně 
60% z celkového počtu bodů.
O prvenství se nakonec podělili žáci tercie – Anna  Bednářová a Jakub Gregora, kteří dosáhli
55 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 9. Vítězové postupují do okresního kola, které proběhne 28. ledna 2013.

Comments