Články‎ > ‎

Celoškolní projekt VODA

přidáno: 27. 6. 2016 13:38, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 29. 6. 2016 2:36 uživatelem Tomáš Krisl ]

Ve dnech 14. a 15. června 2016 proběhl na naší škole projekt „VODA“. V rámci projektu se střídaly aktivity ve škole a terénní exkurze. Prima, sekunda a kvarta absolvovaly exkurzi k Lanškrounským rybníkům. Tercie prošla naučnou stezku údolím Skuhrovského potoka. Prohlídku čistírny odpadních vod v Lanškrouně a poldru v Žichlínku uskutečnily žáci kvarty, sexty a druhého ročníku. Jako doplněk byla pro ně připravena také prohlídka rozvodny v Krasíkově. Údolí Moravské Sázavy zkoumali žáci prvního ročníku a žáci septimy a 3. ročníku navštívili údolí Tiché Orlice u Brandýsa nad Orlicí.Ve škole druhý den žáci nižšího gymnázia absolvovali fyzikální a ekologické aktivity, které společně s vyučujícími připravili žáci vyššího gymnázia. Součástí projektu byla i výtvarná část, která se uskutečnila v rámci školních aktivit. Septimáni a žáci třetího ročníku pak zpracovávali informace získané během kurzu vodní turistiky na Vltavě.

Sekce biologie

Ekoaktivita s tématikou složení potravin

Výtvarná činnost se zaměřením na mořský život

Fyzikální pokusy v barevném provedení
Exkurze na čističce byla útokem na čichová ústrojí
Comments