Články‎ > ‎

Biologická olympiáda kat. C, D

přidáno: 13. 5. 2013 1:18, autor: Vlasta Šimonová

9.1. 2013 se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie C (3. A, 4. A) a D (1. A, 2. A) na téma Ekologie rybníků. Biologická olympiáda patří k náročným soutěžím. Zahrnuje tři oblasti: praktickou - – laboratorní úkol, poznávání živočichů a rostlin a teoretickou – 30 testových otázek. V kategorii C soutěžilo 7 žáků, v kategorii D 11 odvážlivců.

Pořadí nejlepších v kat. C:

První místo získal J. Gregora (3. A) s 63 % úspěšnosti,

druhé místo N. Budinová (4. A) s 61,4 %,

třetí místo P. Pecháčková (3. A) s 59,8 % úspěšnosti.

Pořadí nejlepších v kat. D:

1. A. Šaršonová – 71,3 %,

2. A. Černohousová – 59 %,

3. M. Hřebíčková – 55,9 % úspěšnosti, všechny z 2. A.

Umístění na prvních třech místech zároveň znamenalo postup do okresního kola, podmíněný vypracováním písemného protokolu na zadaná témata. Úspěšný protokol musel obsahovat výsledky vlastního pozorování v přírodě nebo pokusů s rostlinami. Nejlepšího výsledku v okresním kole kat. D, při nepřítomnosti A. Šaršonové, dosáhla A. Černohousová 10. místem. Stejné pořadí obsadila i N. Budinová v kat. C. Blahopřejeme a doufáme, že všichni účastníci olympiády získali spoustu nových, zajímavých poznatků.

Vyučující biologie

Comments