Články‎ > ‎

Biologická olympiáda C a D

přidáno: 20. 1. 2018 5:54, autor: Jan Růžička
V úterý 16. 1. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády kategorie C (tercie a kvarta) a kategorie D (prima a sekunda). Pro letošní ročník bylo určeno společné téma - Pohyb. V obou kategoriích se zapojilo po 12 žácích. Olympiáda se skládá ze 4 částí - test teoretických znalostí, poznávání rostlin a hub, poznávání živočichů a praktický úkol. 

  

V kategorii C zvítězil s přehledem Radim Janů z kvarty se ziskem 77 bodů ze 112 a stal se tak jediným úspěšným řešitelem v této kategorii (úspěšný řešitel musí získat min. 60 % bodů z celkového počtu). V kategorii D obsadila první tři místa osvědčená trojice žákyň ze sekundy - Zdeňka Hejkrlíková (71 bodů), Lucie Flídrová (68,5 bodu) a Nela Hrabáčková (67 bodů) - všechny tři jako úspěšné řešitelky školního kola. Gratulujeme.

Nejlepší 3 žáci v každé kategorii postupují do okresního kola, které se bude konat v DDM v Ústí nad Orlicí v dubnu. Předtím však musí postupující žáci zpracovat ještě vstupní úkol.

Děkujeme všem zapojeným žákům a postupujícím přejeme úspěšnou reprezentaci v okresním kole.

Učitelé biologie

Comments