Články‎ > ‎

Auschwitz - Birkenau - Krakov

přidáno: 13. 6. 2019 7:18, autor: Jan Střecha   [ aktualizováno 14. 6. 2019 22:16 ]

Jak nazvat výpravu studentů Gymnázia Lanškroun do nejvýkonnějšího nacistického vyhlazovacího tábora|? Výlet? Exkurze? Vlastivědné

putování? Všechny běžné názvy tradičních školních akcí zní najednou nepatřičně.


Byli jsme tam ve čtvrtek 6. 6. 2019, v obou táborech Auschwitz a Birkenau (Auschwitz II), které náš průvodce nikdy nepojmenoval česky

ani polsky, protože nechtěl spojovat názvy německých koncentráků s obcemi, u nichž byly z nacistické zvůle zřízeny. Věděli jste, že

Osvětim odvozuje svůj název od osvícení, od šíření křesťanství misionářem Vojtěchem Slavníkovcem? Tak jako Lidice nemohou za

Heydricha, tak Polsko nemůže za koncentráky na svém území – a nazývá je proto německy. To je názor polských historiků, polské vlády

i polské veřejnosti. Je asi potřeba si při dnešním relativizování čehokoli připomenout, že Endlösung vymysleli němečtí nacisté

a s pečlivostí sobě vlastní jej téměř dokonale provedli. My Slované jsme měli přijít na řadu po Židech, po vítězství Říše na východě,

ke kterému nakonec nedošlo. Šest milionů evropských Židů takové štěstí nemělo. Tuto tragédii lidstva je potřeba si stále připomínat.


Další den – pátek 7. 6. - byl už zase veselým školním výletem, a to do Krakova. Nebyli jsme ovšem jediní, kdo měl ten nápad, a tak nás

nakonec strašlivá fronta před korunovační katedrálou na Wawelu přinutila prohlídku katedrály vzdát. Ale i tak stál Krakov (vlastně

Kraków) za to a nasáli jsme mnoho ze společné historie raného českého a polského státu.


Tahle výprava do Polska proběhla nakonec bez ztráty kytičky, ale dojmy, které si odnášíme, jsou tak rozdílné, že je nelze společně

pojmenovat. Byla to intenzivní cesta dějinami.


Za Gymnázium Lanškroun

Jan Střecha

Comments