Články


Trip to Pardubice to visit the archive and see Shaw´s play

přidáno: , autor: Renata Langerová

On 26th October our class and sexta (year six)  were in Pardubice. We visited the exposition aimed at 100 years of Czechoslovakia and the theatre play called Pygmalion, which was in English.


We arrived at about 9 o’clock and first we went to see the exposition. Then we had some spare time so almost everyone went to the shopping centre - Atrium. Then we went to "Městské divadlo" to see Pygmalion.


The drama was excellent. The play was played by five actors. We even heard and see the actors sing songs. The songs were wonderful. Every actor except Aliza and Mr. Higgins had more roles. They had to change clothes. The actors showed a brilliant performance. The only problem of the play was that Aliza screamed a lot and she had weird accent that we couldn’t understand. The end of the play was open. The play faded in the audience’s catharsis.


Thanks for the beautiful day.
Adam Kolomý

Exkurze 1.A v Olomouci

přidáno: 5. 11. 2018 1:12, autor: Kateřina Gondová   [ aktualizováno 6. 11. 2018 23:50 ]

V úterý 23. října jsme vyrazili vlakem do Olomouce, abychom zde navštívili dvě místa – Pevnost poznání a ZOO.

V Pevnosti poznání jsme navštívili tři expozice (Živá voda, Světlo a tma, Rozum v hrsti), kde si žáci mohli vyzkoušet různé pokusy a hlavolamy z oblasti fyziky a biologie. V rámci poslední expozice si žáci mohli vyzkoušet i populární gyroskop.

Poté jsme autobusem přejeli na Svatý Kopeček do zoologické zahrady, kde nás čekala komentovaná prohlídka a setkání s kontaktním zvířetem, což bylo k překvapení nás všech, mládě klokana.

Prohlídku jsme zahájili v „učebně“, kde se žáci seznámili s různými zvířecími tělními pokryvy a deriváty. Pak následovalo setkání a mazlení s klokanicí Julčou a potom nás průvodce provedl 4 pavilony a ukázal žákům jejich obyvatele.

Počasí bylo sychravé, ale i tak bychom na obou místech klidně strávili víc času. Nezbývá, než se do Olomouce za poznáním zase vrátit.


Staň se diplomatem

přidáno: 5. 11. 2018 0:00, autor: Barbora Pebruanto Šťastná

Brzy ráno 24. října v 6:25 jsme se sešli na vlakovém nádraží a společně s naším doprovodem paní Šťastnou vyjeli směr Česká Třebová. Na nádraží jsme posléze odešli na vlak do Pardubic a odtud zase vlakem odjeli do Hradce Králové.

Na místo konání summitu, do Studijní a vědecké knihovny jsme ještě museli dojet autobusem a tam jsme se už zapsali a čekali v sále.

Hned po našem přijezdu začali pořadatelé přednášet o hlavních tématech, problémech a souvislostech současné krize v Jemenu a poté jsme se rozdělili do skupin podle států. Já jakožto zástupce Ruské federace jsem byl ve skupině s další diplomatkou z Ruska, dvěma zástupkyněmi USA a dvěma velvyslanci za Kuvajt. Probírali jsme svoje zájmy ohledně humanitární krize v Jemenu.

Pak jsme byli rozděleni už jen na dvě hlavní skupiny a nastalo samotné jednání Rady bezpečnosti. To bylo rozděleno na dvě části, jednu před a jednu po obědě. První jednání trvalo od 11:10 do 12 hodin, ale moc se toho nerozhodlo a pořád nebyl ani navržen základ rezoluce, čili hlavní pointa jednání a víceméně usnesení UNSC (United Nations Security Council).

Po jednání proběhl oběd, kde si někteří vytvořili dohody, a také bylo vytvořeno základní znění rezoluce. A jiní si tady udělali nové přátele nebo pochopili, že vlastně průliv Mandep potřebují k obživě (Číně to vysvětlily USA).

A po obědě nastala druhá, pro nás důležitější část, jednání, kdy už byla konečně předložena rezoluce, navržená velvyslancem Peru. Opakovaně byly předkládány doplňovací návrhy Spojeným královstvím, Švédskem a USA, což byli také ti velvyslanci, co nejvíce žádali o slovo a reagovali. Nakonec jsme se dohodli o zákazu dovozu zbraní, což by podporovalo občanskou válku; víceméně jsme zakázali rozdělení Jemenu na dvě části, z důvodu možnosti uzavřít Mandep a poslání konvojů s humanitární pomocí bráněných menšími jednotkami armády.

Po druhém jednání už proběhlo zakončení, kdy se předaly certifikáty a vyhlásili se nejlepší účastníci. Pak už jsme sešli schody a šli na autobusovou zastávku. Čekání jsme si zpestřili tím, že Vojta (zástupce Číny) si zapomněl batoh nahoře, ale stihl tam doběhnout a i celkem rychle se vrátit s batohem.

Na nádraží jsme už jen čekali na vlak do Pardubic. Odtud jsme opět dojeli do České Třebové a s přestupem v Rudolticích až do Lanškrouna.

A tím zase jeden báječný den skončil.


P.Vabroušek


Projektový den Gymnáziua Lanškroun ke stoletému výročí vzniku Československé republiky

přidáno: 4. 11. 2018 23:27, autor: Tomáš Krisl

V pátek 26. října 2018 se v Gymnáziu Lanškroun neučilo. Místo toho se žáci školy na různých místech (v budově, ve městě a dokonce i v Pardubicích) zabývali projekty souvisejícími se stoletým výročím vzniku naší republiky.

Ti nejmladší (z primy až kvarty) navštívili už v minulých dnech výstavu ke stoletému výročí v městském muzeu a přinesli si z ní řadu materiálů. Ty během pátečního dopoledne při skupinové práci přetřídili a nakonec vytvořili velké banery, které budou umístěny ve vestibulu školy. Obsah banerů se především týká vzniku ČSR a života v první republice.

Třídy sexta a septima se vypravily do Pardubic na anglické divadlo (G. B. Shaw: Pygmalion) a při té příležitosti navštívily expozici Státního okresního archivu Pardubice věnovanou konci 1. světové války a počátkům první republiky ve východočeském regionu. V každé třídě byla návštěva výstavy zachycena písmem a fotografiemi.

Třídy kvinta, oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia prováděly ten samý den nejprve terénní výzkum v Lanškrouně a poté jej zpracovávaly formou počítačové prezentace. Výzkum se týkal čtyř témat na území Lanškrouna: památných stromů, pozoruhodných architektonických objektů, mostů a památníků padlým a obětem válek. Zpracovaná témata budou použita v hodinách dějepisu a na webových stránkách gymnázia.

Kromě projektového dne se mnozí žáci i učitelé školy osobně účastnili dalších akcí, které se v tyto sváteční dny konaly v Lanškrouně – divadelního představení, kladení věnců, výsadby městské a skautské lípy nebo slavnostního koncertu. Svátek republiky tak byl důstojně oslaven.

Jan StřechaDalší fotografie naleznete ve fotogalerii


Vynikající výsledky v soutěži "Přírodovědný klokan"

přidáno: 2. 11. 2018 2:15, autor: Jan Růžička

Ve středu 10. října 2018 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž je obdobou Matematického klokana, ale kromě otázek z matematiky jsou zde úkoly i z ostatních přírodních věd (fyziky, zeměpisu, biologie, chemie). Soutěží žáci tercie a kvarty (kategorie Kadet) a 1. a 2. ročníků a kvinty a sexty (kategorie Junior). Výsledky školních kol pak slouží k vyhodnocení v rámci okresu, kraje i republiky.

Do školního kola se zapojilo 140 žáků. Naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků a v obou kategoriích máme po 2 místech v první desítce v kraji. V kategorii Junior se Filip Gregora a Matěj Kupsa umístili dokonce na 1. a 2. místě.


Kategorie Kadet (tercie a kvarta) - okresní kolo (621 účastníků), krajské kolo (2632 řešitelů)

 Jméno žáka    
 Třída     Počet bodů
 Umístění v okrese  
 Umístění v kraji
 Aneta Vodičková        
 kvarta 81 2.
 6.
 Anežka Macanová
 kvarta79
3.
 10.
 Vojtěch Horák
 kvarta 79 
 4. 
 -
 Lukáš Nastoupil
 kvarta 78 
 5. 
 -
 Václav Semerád
tercie
 75 
 9. 
 -
 Adam Křivka
 tercie 
 74 
 10.
 -

Kategorie Junior (1., 2., kvinta, sexta) - okresní kolo (198 účastníků), krajské kolo (1008 řešitelů)

 Jméno žáka    
 Třída     Počet bodů
 Umístění v okrese  
 Umístění v kraji
Filip Gregora
sexta
101
1.
1.
Matěj Kupsa
sexta
101
2.
2.
Patricie Janíčková
2. ročník
77
8.
-Třeťáci ve Vídni

přidáno: 24. 10. 2018 23:37, autor: Petr Mareš

     Díky dlouholeté známosti a spolupráci s vídeňským studentským spolkem Edda mají studenti našeho gymnázia jedinečnou možnost trávit každoročně několik dní v hlavním městě Rakouska. Tentokrát vyrazil poznávat Vídeň 3. ročník. O svoje zážitky se podělila Karolína Chrobáková:

 

     Letos jsme si jako třídní akci vybrali čtyřdenní pobyt ve Vídni. V úterý ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a vydali se na cestu vlakem do stanice Vídeň Meidling, kde na nás už čekala auta, která nám odvezla věci do našeho “ubytování” a my se společně přesunuli za nimi. Každý měl strach, kam to vlastně jdeme a kde to budeme spát. Přijeli jsme ale do zařízené místnosti, která byla sice pod zemí, ale rozdělena na část, kde se spalo a trávila většinu času, kuchyň se sprchovým koutem a záchody. Spalo se nám tam dobře a všechny večery jsme si tam moc užili.

     Po příjezdu jsme se šli podívat do města a navštívili Technické muzeum, kde jsme si mohli spoustu věcí vyzkoušet. Někteří zjistili, jak silný mají hlas, jiní si zase vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku. Poté jsme se vrátili zpátky, udělali si večeři a pomalu se chystali ulehnout do našich spacáků. Věděli jsme, že dny tady budou náročné, a tak jsme se chtěli pořádně vyspat. To se taky povedlo a po tom, co pan učitel zamáčkl budík, jsme vstávali až v 8:30. Druhý den jsme se šli podívat do galerie Albertina na výstavu obrazů Claude Moneta, Picassa a dalších. Pak jsme se vydali směr zámek Schönbrunn, kde jsme strávili čas procházkou po zámeckém parku a návštěvou ZOO, ve které jsme mohli vidět třeba pandy, lvy a spoustu dalších zvířat. Večer jsem strávili s rakouskými kamarády, kteří nám předvedli ukázku šermu a každý z nás si pak mohl pár základních seků vyzkoušet. Ve čtvrtek jsme šli do centra Vídně, do Přírodovědného muzea, které se nachází na Náměstí Marie Terezie. Dále jsme navštívili rakouský parlament a poté jsme dostali rozchod na Mariahilferstrasse. Únava byla znát a byli jsme rádi, že jsme se dostali domů. A jelikož tři lidé oslavili své 18. narozeniny ve Vídni, tak jsme jim všichni zazpívali a společně popřáli. Náš poslední večer jsem si tak skvěle užili. V pátek jsme se rozhodli pro Prater, což je zábavní park známý především svým obrovským ruským kolem. Skoro všichni jsme zkusili horskou dráhu. Z Prateru jsme jeli ke břehu Dunaje, udělali pár společných fotek, a tím ukončili náš pobyt ve Vídni. Po druhé hodině jsme opustili ubytování a šli na vlak. Unaveni, ale šťastní jsme v pořádku dojeli domů.

     Výlet jsme si všichni moc užili. Bylo super na chvíli opustit školu a strávit pár dní společně jako třída. Už teď myslíme na to, že bychom chtěli příští rok jet znovu.

foto: Eliška Chlumecká

Divoká cesta do barmské říše

přidáno: 21. 10. 2018 23:48, autor: Jan Růžička

V pátek 19. 10. 2018 se žáci sexty a 2. ročníku zúčastnili projekce "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" v rámci projektu Planeta Země 3000. Program byl připraven v Kině Lanškroun a projekce zahrnovala jak fotografie, tak videa s doplňujícími informaci od cestovatele Adama Lelka.

Myanmar (nebo také Barma) je bývalá britská kolonie, která byla dlouhou dobu v izolaci od okolního světa (především díky totalitní vládě). Při projekci se žáci seznámili s její současností i historií, přírodou a velmi pohostinným a otevřeným obyvatelstvem.

Více o programu na odkazu zde:http://planetazeme3000.cz/prihlaska-myanmar/

Dějepisný seminář vyrazil za poznáním

přidáno: 21. 10. 2018 22:51, autor: Helena Hejlová   [ aktualizováno 21. 10. 2018 23:11 ]

      V naší zemi se nachází nesmírné množství architektonických skvostů, které stojí za to vidět a poznat. A proto jsme se s dějepisným seminářem (v čele s paní učitelkou Helenou Hejlovou) vydali do matičky Prahy, abychom si v tomto směru rozšířili obzory. Náš výlet za poznáním jsme uskutečnili 17.10.2018. Chodili jsme k různým budovám, které jsou zajímavé zejména svou architekturou, slavným projektantem či využitím. Každý žák si připravil informace o určité stavbě. Potom o ní poreferoval ostatním účastníkům exkurze. Setkali jsme se nejen s renesančním, barokním, gotickým a secesním slohem, ale i s kubismem v architektuře, který se vyskytuje pouze na našem území. Téměř všude jsme se dopravovali pěšky, takže jsme toho dost nachodili. A co všechno jsme navštívili? Například Národní muzeum, které se po rekonstrukci dočkalo nového hávu, Belveder neboli Letohrádek královny Anny, který hlavně za dob Habsburků sloužil k pořádání plesů a dalších slavností určených pro ty nejbohatší. Zajímavostí je, že za Rudolfa II. zde pobývali přední evropští astronomové, kteří zde měli svoji astronomickou pozorovatelnu. Dále Černínský palác, dnešní sídlo Ministerstva zahraničí. Pod okny tohoto paláce byl nalezen mrtvý Jan Masaryk. Loretu, soubor barokních staveb, Karlův most, Karolinum, původní budovu Karlovy univerzity, Nerudovu ulici, Chrám svatého Mikuláše... Načerpali jsme nové poznatky také o Rudolfinu, kterému se říká “dům umělců”, Klementinu, kde se už léta zaznamenávají údaje o počasí, a o Kramářově vile, obydlí českých premiérů…. Po několikahodinové pochůzce po městě zlatém, stověžatém, kdy jsme se prodírali davy turistů nejrůznějších národností a barev, jsme se občerstvili, a potom už nás čekala pouze cesta do naší klidné, malé domoviny. Dozvěděli jsme se mnoho o architektuře, ale zároveň jsme byli na mnoha místech, kde se psaly dějiny nejen našeho národa. Což je potřeba si neustále připomínat, zvláště v roce tak důležitých osmičkových výročí. 
Za dějepisný seminář Veronika Skalická


Premiéra Baby 12. 10. 2018

přidáno: 16. 10. 2018 1:40, autor: Jan Střecha   [ Aktualizováno 17. 10. 2018 3:29 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Text a foto Lada Sitová

Divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble představil v pátek 12. října na lanškrounském zámku své kolektivní dílo nazvané Baba. Charakterizují ho jako ""pohádku pro malé i velké (ale raději velké)" a je vidět, že je jeho vymýšlení a následně i secvičení hodně bavilo. Hlavní dvojrole (baba/plukovník) se zhostil Martin Bureš. Režie se ujal jako obvykle Jan Střecha.

V neurčitém čase jsou v městečku Božkov nespokojeni se svým životem jak dospělí, tak i deváťáci z místní školy. Ti vymyslí, že k řešení svých problémů povolají Babu Jagu, která si nechá říkat Babi a brzy zavede svůj pevný pořádek...

Premiéroví diváci se dobře bavili, ale občas je i zamrazilo v zádech z podobnosti čistě náhodné s událostmi zcela současnými.

Určitě je lepší jednou vidět než desetkrát číst, proto nezbývá než případné zájemce pozvat na další představení, které je plánováno na 17. listopad 2018 opět na zámku.

Adaptační kurz kvinty a 1. ročníku

přidáno: 7. 10. 2018 11:38, autor: Alice Adamcová   [ aktualizováno 8. 10. 2018 6:24 ]

    Přišel další školní rok a my se měli seznámit s našimi vrstevníky z kvinty/prvního ročníku. Stalo se tak 13. a 14. září 2018 v AZAS v Dolní Čermné, kam jsme společně došli z Mariánské hory ve čtvrtek ráno.
    Když jsme dorazili na místo, ubytovali jsme se v chatkách a vyrazili na oběd do školní jídelny. Cestou zpět jsme se zastavili v místním obchodě. Až do večera pro nás byl připraven pestrý program - běhání, hry, volno a hlavně seznamování se.
    Druhý den jsme se společně nasnídali a pomalu začali uklízet chatky. Pak následovalo jen několik dalších her, nezdařilý pokus o lidskou pyramidu a společné focení.
    Myslím, že jsme si náš adaptační užili a všichni si ho budeme nést v paměti.

1-10 of 532