Aktuality‎ > ‎

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2021-2023

přidáno: 22. 10. 2020 3:22, autor: Jan Růžička   [ aktualizováno 22. 10. 2020 3:23 ]

Ředitelka školy v souladu s § 167 odst. 4) zák. 561/2004 Sb. vyhlašuje

volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků ve školské radě Gymnázia Lanškroun pro období 2021 – 2023. 

Termín voleb: pondělí 23. 11. 2020 v době 15.00 – 17.00 hod.

Místo:             vestibul Gymnázia Lanškroun

 

Volební komise:          Mgr. Jan Růžička, předseda, Mgr. Petr Mareš, člen, Miroslava Hajnovičová, člen

 

Navrhovat kandidáta mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nejpozději do 16. 11. 2020.


Ċ
Jan Růžička,
22. 10. 2020 3:22
Comments