Aktuality‎ > ‎

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - vyhlášení 2. kola pro čtyřleté studium

přidáno: 18. 6. 2020 23:16, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 18. 6. 2020 23:53 uživatelem Jan Růžička ]

Ředitelka Gymnázia Lanškroun, vyhlašuje v souladu s § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Počet přijímaných žáků: 8

Přihlášku ke studiu doručte do 26. 6. 2020 na adresu školy:

Gymnázium Lanškroun
nám. J. M. Marků 113
Lanškroun-Vnitřní Město
563 01 Lanškroun

K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení a úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme.

Vyhodnocení 2. kola bude provedeno do 2 pracovních dnů.

Kritéria přijímacího řízení: stejná jako v 1. kole

                                                                               RNDr. Věra Šverclová 

Comments