Aktuality‎ > ‎

Podrobnosti k přijímacím zkouškám

přidáno: 19. 5. 2020 3:53, autor: Dagmar Flídrová

V příloze Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019-2020 najdete podrobnosti o: 

    Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

    Místo konání přijímací zkoušky

    Zaslání pozvánek k přijímací zkoušce

    Průběh přijímací zkoušky

    Vyhodnocení přijímací zkoušky

    Odevzdání zápisového lístku

    Podání žádosti o nové rozhodnutí

    Náhradní termín

    Další kola přijímacího řízení

    Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020

    Vstup do budovy školy


K článku také přikládáme čestné prohlášení, vyplněné jej žáci odevzdají při vstupu do budovy. Bez čestného prohlášeni nebudou uchazeči do budovy vpuštěni.

Třetí přílohou je vzor žádosti o nové rozhodnutí, kterou uchazeč uplatní v případě podání žádosti o nové rozhodnutí, které pro tento školní rok nahrazuje odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

 

ĉ
Dagmar Flídrová,
19. 5. 2020 3:53
Ċ
Dagmar Flídrová,
19. 5. 2020 3:53
Comments