Aktuality‎ > ‎

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM

přidáno: 8. 4. 2021 4:52, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 16. 4. 2021 1:22 ]
Uchazečům o střední vzdělávání na Gymnáziu Lanškroun se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze v případě, že

1) nemá příznaky onemocnění COVID-19,

2) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od posledního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku na přítomnost viru, který byl proveden v posledních 7 dnech,

c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování, pokud od druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Naše škola testování před přijímací zkouškou nebude provádět!

Pro přijímací zkoušky dne 3. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 27. 4. - 3. 5. 2021.
Pro přijímací zkoušky dne 4. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 27. 4. - 4. 5. 2021.
Pro přijímací zkoušky dne 5. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 29. 4. - 5. 5. 2021.
Pro přijímací zkoušky dne 6. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 29. 4. - 6. 5. 2021.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Podrobnější informace zde. Comments