Aktuality‎ > ‎

Důležité upozornění - přijímací zkoušky

přidáno: 28. 5. 2020 23:32, autor: Dagmar Flídrová
Přijímací zkoušky se konají: 
8. 6. 2020 od 8.00 hodin pro obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium
9. 6. 2020 od 8.00 hodin pro obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

Uchazeč předloží před vstupem do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

RNDr. Věra Šverclová
ředitelka školy

V Lanškrouně 29. 5. 2020
Comments