Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 4letého studia

přidáno: 21. 4. 2016 22:55, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 20. 5. 2016 2:20 ]
V následujících tabulce najdete výsledky žáků z přijímacích zkoušek na Gymnázium Lanškroun na příští školní rok 2016/2017. 
Tabulka obsahuje bodový zisk z testů, které uchazeči skládali, a body za prospěch a soutěže (dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení). Uchazeči jsou seřazeni podle úspěšnosti. Barevně jsou odlišeni přijatí a nepřijatí uchazeči. 
Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce ke skládání testů. Ve výsledcích jsou zahrnuti i žáci, kteří nepsali testy na naší škole, ale podávali na naše gymnázium přihlášku. Všichni uchazeči obdrží poštou vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 dnů od zveřejnění výsledků (22. 4. 2016) odevzdat ředitelství školy zápisový lístek.
Nepřijatí uchazeči mohou do 3 dnů od doručení výsledků přijímacího řízení poštou podat na školu odvolání, a v případě, že někteří z přijatých uchazečů neodevzdají zápisový lístek (nebudou mít zájem nastoupit ke studiu), budou přijati až do naplnění směrného čísla (30). Kritériem výběru odvolaných je pořadí v následující tabulce.

Výsledky přijímacích zkoušek do prvního ročníku čtyřletého gymnázia
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z testů alespoň 35 bodů.
Comments