Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky PZ 2015

přidáno: 21. 4. 2015 22:20, autor: Dagmar Flídrová
V následujících tabulkách najdete výsledky žáků z přijímacích zkoušek na Gymnázium Lanškroun na příští školní rok 2015/2016. 
Pro každý druh studia je uvedena tabulka s výsledným bodovým ziskem z testů, které uchazeči skládali, a bodů za prospěch a soutěže (dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení). Uchazeči jsou seřazeni podle úspěšnosti. Barevně jsou odlišeni přijatí a nepřijatí uchazeči. 
Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce ke skládání testů. Ve výsledcích jsou zahrnuti i žáci, kteří nepsali testy na naší škole, ale podávali na naše gymnázium přihlášku. V tomto případě neznají svůj kód. V případě zájmu je možné tento kód zjistit v kanceláři školy (i telefonicky). Všichni uchazeči obdrží poštou vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 dnů od zveřejnění výsledků (22. 4. 2015) odevzdat ředitelství školy zápisový lístek.
Nepřijatí uchazeči mohou do 3 dnů od doručení výsledků přijímacího řízení poštou podat na školu odvolání a v případě, že někteří z přijatých uchazečů neodevzdají zápisový lístek (nebudou mít zájem nastoupit ke studiu), budou přijati až do naplnění směrného čísla (30). Kritériem výběru odvolaných je pořadí v následující tabulce.

Výsledky přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z testů alespoň 20 bodů (z každého testu bylo možné získat až 50 bodů).


Výsledky přijímacích zkoušek do prvního ročníku čtyřletého gymnázia
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z testů alespoň 20 bodů.

Comments