Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení

přidáno: 22. 4. 2014 4:46, autor: Dagmar Flídrová
V následujících tabulkách najdete výsledky žáků z přijímacích zkoušek konaných na Gymnáziu Lanškroun 22. a 23. dubna 2014. Pro každý druh studia je uvedena tabulka s výsledným bodovým ziskem z přijímacích testů, která je seřazena podle kódu uchazeče. V druhé tabulce jsou k bodovým ziskům z testů přičteny body za prospěch a soutěže (dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení) a uchazeči jsou seřazeni podle úspěšnosti. Barevně jsou označeni přijatí a nepřijatí uchazeči. 

Výsledky přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z testů alespoň 35 bodů.

Informace k výsledkům přijímacího řízení
Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 dnů od zveřejnění výsledků (24. 4. 2014) odevzdat na školu zápisový lístek.
Nepřijatí uchazeči mohou do 3 dnů od doručení výsledků přijímacího řízení poštou podat na školu odvolání a v případě, že někteří z přijatých uchazečů neodevzdají zápisový lístek (nebudou mít zájem nastoupit ke studiu), budou přijati až do naplnění oboru. Kritériem výběru odvolaných je pořadí v následující tabulce.
Neúspěšní uchazeči nemohou být přijati ani na základě odvolání, protože nedosáhli předepsaného bodového zisku z přijímacích testů.


Výsledky přijímacích zkoušek do prvního ročníku čtyřletého gymnázia
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z testů alespoň 58 bodů.


Informace k výsledkům přijímacího řízení
Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 dnů od zveřejnění výsledků (24. 4. 2014) odevzdat na školu zápisový lístek.
Neúspěšní uchazeči nemohou být přijati ani na základě odvolání, protože nedosáhli předepsaného bodového zisku z přijímacích testů.

Z důvodu nenaplnění oboru po 1. kole přijímacích zkoušek bude škola vypisovat 2. kolo přijímacích zkoušek. Pro další informace o jeho vypsání sledujte naše internetové stránky.


Comments