Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Hodnocení profilové maturitní zkoušky 2019-2020

přidáno: 26. 5. 2020 5:02, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 8. 2020 7:59 ]
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 — výborný,
b) 2 — chvalitebný,
c) 3 — dobrý,
d) 4 — dostatečný,
e) 5 — nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)".
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška koná před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm podle klasifikační stupnice písm. a) až d).

Protokol o seznámení maturitní komise s hodnocením zkoušek profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 je v příloze tohoto článku.
Ċ
Dagmar Flídrová,
26. 5. 2020 5:02
Ċ
Dagmar Flídrová,
26. 5. 2020 5:02
Comments