Aktuality‎ > ‎

Archív aktualit

Rozvrh distanční výuky 16. 11. - 20. 11.

přidáno: 12. 11. 2020 22:51, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 26. 11. 2020 0:13 uživatelem Dagmar Flídrová ]


Rozvrh distanční výuky 9. 11. - 13. 11.

přidáno: 5. 11. 2020 22:34, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 26. 11. 2020 0:14 uživatelem Dagmar Flídrová ]


Obnovený provoz jídelny Madoret od pátku 6. 11. 2020.

přidáno: 4. 11. 2020 9:35, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 26. 11. 2020 0:15 ]


Škeble uvádí - HELIMADOE

přidáno: 22. 9. 2020 13:41, autor: Web Admin   [ Aktualizováno 1. 10. 2020 0:06 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Helimadoe

Helena, Lída, Marie a Dora. Čtyři sestry v koloběhu práce. Jen malá Ema nemusí. K tomu jeden hrubý doktor, úřednická rodina a jejich malý synek. A kouzelník, který nikomu nic nevyčaruje.

Dramatizace posledního románu Jaroslava Havlíčka.

Nastoupíš do vlaku, nevíš, do jakýho,

nemáš žádnej lístek, žádný věci s sebou,

jediný, co držíš, je zelenej kamínek,

z okna se díváš, co mizí za tebou...


Škeble

Divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble vznikl v září roku 1998 a jeho stále se obměňující členové připravili postupně dvacet tři divadelních her (převzatých i autorských) a sehráli více než dvě stě devadesát představení v Lanškrouně, v okolních obcích i v jiných krajích a zemích. Od založení se ve Škebli vystřídalo už více než 200 herců a dva režiséři. Nyní tvoří soubor dvě skupiny divadelníků - současní studenti gymnázia, kteří hrají  nejnovější inscenaci Helimadoe a předchozí hru  Drak, a bývalí studenti gymnázia, kteří si říkají Praškeble a hrají inscenaci Autíčko.

Více o nás na:  www.skeble-lanskroun.cz


Jaroslav Havlíček

byl prozaik, představitel psychologické prózy v období mezi světovými válkami.


Jaroslav Havlíček se narodil v Jilemnici v rodině učitele. Studoval na jičínské reálce a gymnáziu, kde složil maturitu. Na přání rodičů nastoupil na České vysoké učení technické v Praze, aby zde studoval obchodní vědu. V roce 1915 musel Jaroslav Havlíček narukovat do armády a po absolvování důstojnické školy v Kadani odešel na frontu. Nejdříve na ruskou, po zranění na italskou. Domů se vrátil počátkem roku 1919. Po válce pracoval Jaroslav Havlíček v Živnostenské bance a pokoušel se při zaměstnání dokončit vysokou školu. To se mu pro nedostatek času nepodařilo.

Práce v bance a současně literární tvorba Jaroslava Havlíčka velmi vyčerpávaly. Zemřel poměrně mlád v roce 1943 v Praze.
Vrozená psychologická vloha umožnila Jaroslavu Havlíčkovi propracovávat psychiky románových postav (zvláště ženských hrdinek) a lyrizovat realistický až naturalistický pohled na skutečnost. Děj téměř všech jeho povídek a románů se odehrává v maloměstském prostředí, které dobře znal z dětství. Značná část literárního díla Jaroslava Havlíčka zůstala v rukopisech a byla postupně vydávána až po jeho smrti.
Nejznámější romány:
Vyprahlé touhy (1935), ve druhém přepracovaném vydání pod názvem Petrolejové lampy, Neviditelný (1937), Ta třetí (1939), Helimadoe (1940).Hodnocení profilové maturitní zkoušky 2019-2020

přidáno: 26. 5. 2020 5:02, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 8. 2020 7:59 ]

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 — výborný,
b) 2 — chvalitebný,
c) 3 — dobrý,
d) 4 — dostatečný,
e) 5 — nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)".
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška koná před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm podle klasifikační stupnice písm. a) až d).

Protokol o seznámení maturitní komise s hodnocením zkoušek profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 je v příloze tohoto článku.

Storno zájezdu do Skotska

přidáno: 19. 3. 2020 5:10, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 8. 2020 8:01 ]

Milí účastníci zájezdu do Skotska,

na základě omezení nařízené Vládou České republiky, z důvodu šíření nákazy koronavirem, jsme požádali agenturu CK Royal o storno zájezdu do Skotska a odsouhlasili jsme storno poplatek ve výši 300 Kč, který bude všem účastníkům ze zaplacené zálohy strhnut automaticky. Zkontrolujte si, zda vám byla částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána záloha na zájezd.

Věříme, že se nám podaří v budoucnu stejný zájezd uskutečnit.

Všem přeji hodně sil a zdraví v této nejisté době.

Za učitele anglického jazyka
Renata Langerová

Přihlášky ke studiu do 2. března 2020

přidáno: 18. 2. 2020 22:40, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 19. 3. 2020 5:12 ]

Poslední den pro odevzdání vyplněné přihlášky ke studiu na Gymnnáziu Lanškroun je pondělí 2.
března 2020.

Tiskopis přihlášky lze získat v kanceláři základní školy, kam žák dosud dochází. Pokud je potřeba, lze tiskopis stáhnout na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou přihlášku musí potvrdit vedení základní školy.


Jako jméno a adresu školy vyplňte:

Gymnázium Lanškroun
nám. J. M. Marků 113
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01  LanškrounObor vzdělávání je uveden v následující tabulce (vyplňte včetně názvu Gymnázium):

 Pro žáky tříd
 Budoucí třída Obor vzdělávání
Počet přijímaných žáků 
 pátých prima 79-41-K/81 Gymnázium 30
 devátých první ročník 79-41-K/41 Gymnázium 30

Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné.

Přijímačky nanečisto 2020

přidáno: 27. 1. 2020 5:34, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 19. 3. 2020 5:12 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Zadání a řešení testů z přijímacích zkoušek nanečisto je k dispozici ke stažení na webu společnosti Cermat.

V pondělí 27. 1. 2020 proběhly na Gymnáziu Lanškroun zkušební testy z matematiky a českého jazyka.  
Testy pro osmileté gymnázium si na naší škole vyzkoušelo 46 zájemců a pro čtyřleté gymnázium rekordních 96 zájemců. Z každého testu bylo možné získat až 50 bodů. Podmínkou nutnou pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je celkový zisk alespoň 30 bodů pro osmileté studium a 35 bodů pro čtyřleté studium.

Výsledky je možné nalézt v připojené tabulce. Zájemci své výsledky dohledají podle oboru, pro který testy psali, a evidenčního čísla, které dostali přidělené. Tabulka je seřazena podle evidenčního čísla pro snazší hledání. Naleznete zde body za test z matematiky, body za test z českého jazyka a celkový počet bodů.

Děkujeme vám všem, co jste si chtěli přijít vyzkoušet přijímací testy. Doufáme, že s mnohými z vás se setkáme na naší škole při přijímacích zkouškách "naostro". Před sebou máte více jak dva měsíce, ve kterých můžete zintenzivnit svoji přípravu a díky dnešním testům víte, na co se při ní více zaměřit. Naše zkušenosti říkají, že počet podaných přihlášek ke studiu bývá nižší než je počet zájemců o přijímačky nanečisto. A také, že tréninkem se dají i případné horší výsledky z testů nanečisto výrazně zlepšit. Bodové zisky z přijímacích zkoušek také výrazně navyšujeme o body za vysvědčení - viz kriteria přijímacího řízení.

Na závěr přinášíme pár tipů jako upozornění na časté chyby, kvůli kterým mnozí z vás zbytečně přišli body:
  • u příkladů na délku, obsah,... uvádějte s číslem i jednotku (metry a pod.)
  • zlomky vždy převeďte na základní tvar
  • výběr odpovědí provádějte vždy jen křížkem z rohu do rohu (ne vybarvením, ne fajfkou)
  • v konstrukční úloze propiskou obtahujte i pomocné čáry, rovné čáry obtahujte pomocí pravítka
  • do záznamového archu opište i zadání, pokud je tento požadavek v zadání úlohy výslovně uveden

8leté studium - do primy

     

4leté studium - první ročník

Přijímačky NANEČISTO 27. 1. 2020 - organizační pokyny

přidáno: 26. 1. 2020 3:05, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 1. 2020 0:15 ]

Přijímací zkoušky nanečisto se konají v pondělí 27. 1. 2020. Hlavní vchod do budovy z náměstí bude odemčen.

Prezence probíhá v 1. patře od 7:30 do 8:00 (platba administrativního poplatku 100 Kč + přidělení identifikačního čísla + rozdělení do učeben). Prosíme všechny, aby přišli včas, neboť je přihlášen velký počet zájemců.

Zkouška začíná v 8,00 testem z matematiky, následuje přestávka a po ní test z českého jazyka. Předpokládaný konec testování je okolo 11 hodiny.

Povolené pomůcky:
- modře či černě píšící tužka (která se nepropíjí)
- psací a rýsovací potřeby 

Chcete zjistit svou jazykovou úroveň?

přidáno: 16. 1. 2020 6:30, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 21. 1. 2020 3:37 ]

Nejste si jistí, jakou máte jazykovou úroveň? Nevíte, co znamenají zkratky A1, B2 apod.?

V rámci dne otevřených dveří 20. 1. 2020 (v čase od 15 do 17) mohou všichni zájemci, nejen žáci gymnázia, ale také široká veřejnost, podstoupit test, který slouží k orientačnímu zjištění úrovně anglického jazyka.Test je zdarma, nemá žádný časový limit, proto ho vyplňujete v klidu a beze spěchu. Pokud si nebudete jisti svou odpovědí, v rámci objektivity ponecháte otázku bez odpovědi (netipujete).

Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních, rozdělených vždy do dvou stupňů:
Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)

TĚŠÍME SE NA VÁS.
ANGLICKÁ SEKCE

1-10 of 137