Aktuality‎ > ‎

Archív aktualit

Chcete zjistit svou jazykovou úroveň?

přidáno: 16. 1. 2020 6:30, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 21. 1. 2020 3:37 ]

Nejste si jistí, jakou máte jazykovou úroveň? Nevíte, co znamenají zkratky A1, B2 apod.?

V rámci dne otevřených dveří 20. 1. 2020 (v čase od 15 do 17) mohou všichni zájemci, nejen žáci gymnázia, ale také široká veřejnost, podstoupit test, který slouží k orientačnímu zjištění úrovně anglického jazyka.Test je zdarma, nemá žádný časový limit, proto ho vyplňujete v klidu a beze spěchu. Pokud si nebudete jisti svou odpovědí, v rámci objektivity ponecháte otázku bez odpovědi (netipujete).

Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních, rozdělených vždy do dvou stupňů:
Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)

TĚŠÍME SE NA VÁS.
ANGLICKÁ SEKCE

PF 2020

přidáno: 17. 12. 2019 0:01, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 14. 1. 2020 7:28 ]


Výuka ve středu 6. listopadu

přidáno: 4. 11. 2019 3:55, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 7. 11. 2019 1:27 ]

Gymnázium Lanškroun se ke středeční stávce učitelů nepřipojuje, v tento den tedy bude probíhat normální výuka.

2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium

přidáno: 4. 6. 2019 4:23, autor: Dagmar Flídrová

Ředitelka Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Počet přijímaných žáků: doplnění kapacity oboru

Přihlášku ke studiu (formulář je přiložen k tomuto článku) doručte do 17. 5. 2019 na adresu školy:

Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113

nám. Jana Marka Marků 113

563 12 Lanškroun

K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení a úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení: stejná jako v 1. kole

 

                                                                                              RNDr. Věra Šverclová

                                                                                                    ředitelka školy

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

přidáno: 4. 6. 2019 4:22, autor: Dagmar FlídrováKritéria přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia pro školní rok 2019 - 2020 jsou k nahlédnutí v následujících dokumentech:


Schůzky rodičů žáků budoucí primy a prvního ročníku

přidáno: 4. 6. 2019 4:06, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 18. 6. 2019 3:10 ]

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do budoucí primy se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 15.00 v učebně v 1. patře v budově Gymnázia Lanškroun. 

V rámci schůzky rodičů budoucí primy proběhne také setkání na téma "DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE ŠKOLE"  realizované v rámci projektu DIGI KOMPAS. (Projekt DIGI KOMPAS je financovaný z Nadačního fondu AVAST a je podpořen Jednotou školských informatiků.) S nabídkami na volnočasové aktivity budoucích primánů se také na setkání představí technický kroužek fungující na naší škole. 

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do budoucího prvního ročníku se uskuteční v pondělí 17. června 2019 od 15.00 v učebně v 1. patře v budově Gymnázia Lanškroun.
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, obor 79-41-K/41 Gymnázium 2. kolo

přidáno: 20. 5. 2019 4:17, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 4. 6. 2019 4:16 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2019/2020.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.  

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí ve druhém kole je bodový zisk alespoň
 35 bodů z jednotných testů z prvního kola přijímacího řízení.

Datum zveřejnění výsledků:  20. 5. 2019


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

           Přijatí žáci

 KódBody 
 439
115 
 435109 
 445106 
 446103 
 441101 
 442101 
 43898 
 44797 
 43796 
 44890 
 44389 
 43688 
 44486 
 44078 

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, obor 79-41-K/81 Gymnázium (8-leté)

přidáno: 29. 4. 2019 0:16, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 4. 6. 2019 4:17 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2019/2020.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 30 bodů.

Datum zveřejnění výsledků:  29. 4. 2019


Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

           Přijatí žáci

KódBody
85498
82398
81896
80895
82995
84692
82891
83687
81785
83083
80483
80782
80182
84582
83978
83777
82676
83175
82773
83371
81469
83269
80669
80268
85366
83465
82165
81264
85064

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Pro zájemce je přiložen vzor odvolání. 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté)

přidáno: 29. 4. 2019 0:08, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 4. 6. 2019 4:18 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2019/2020.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.  

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespoň 35 bodů.

Datum zveřejnění výsledků:  29. 4. 2019


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

           Přijatí žáci

KódBody
411141
418132
415130
424129
401128
407127
434126
413126
406124
419122
405121
403121
420120
421120
410120
414119
429117
404111
409110
433109
412103
428101
402101
427100
41798
43097
42697
42594
43293

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Pro zájemce je přiložen vzor odvolání. 

Majáles 2019

přidáno: 26. 4. 2019 3:58, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 7. 5. 2019 4:17 ]Pro letošní rok si septima a 3. ročník zvolili téma „Televizní svět“, a tak 1. května od 13 hodin na náměstí Jana Marka Marků můžete potkat postavy herců a hvězd z nejrůznějších filmů a seriálů.


1-10 of 127