Aktuality‎ > ‎

Archív aktualit

Úřední hodiny

přidáno: 14. 6. 2017 0:05, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 8. 2017 2:07 ]

Úřední hodiny na Gymnáziu Lanškroun v době prázdnin


Pondělí: 10.00 – 11.00 hod.
Středa: 14.00 – 15.00 hod.


V termínu od 17. 7. 2017 do 28. 7. 2017 dovolená

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

přidáno: 7. 6. 2017 1:15, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 15. 6. 2017 23:36 ]

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, obor 79-41- K/81 Gymnázium 2. kolo jsou v přiloženém souboru.

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

přidáno: 18. 5. 2017 0:26, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 4. 6. 2017 23:56 ]

Ředitelka Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Počet přijímaných žáků: doplnění kapacity oboru

Přihlášku ke studiu doručte do 26. 5. 2017 na adresu školy:

Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113

nám. Jana Marka Marků 113

563 12 Lanškroun


K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.

Formulář přihlášky je k dispozici níže

Kritéria přijímacího řízení: stejná jako v 1. kole

 

                                                                                              RNDr. Věra Šverclová

                                                                                                    ředitelka školy

Druhé kolo přijímacího řízení do primy

přidáno: 18. 5. 2017 0:23, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 4. 6. 2017 23:57 ]

Ředitelka Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) Počet přijímaných žáků: doplnění kapacity oboru

Přihlášku ke studiu doručte do 26. 5. 2017 na adresu školy:
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
nám. Jana Marka Marků 113
563 12 Lanškroun
Formulář přihlášky je přiložen níže.


Kritéria přijímacího řízení:

1. uchazeči budou konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v rozsahu učiva 1. stupně základní školy

2. hodnocení výsledků ze základní školy a ostatních skutečností je stejné jako v 1. kole přijímacího řízení.

Přijímací zkouška se bude konat dne 6. 6. 2017

 

                                                                                              RNDr. Věra Šverclová

                                                                                                    ředitelka školy

Hvězdicový pochod ke hvězdám

přidáno: 3. 5. 2017 4:23, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 4. 6. 2017 23:57 uživatelem Dagmar Flídrová ]


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, obor 79-41-K/41 Gymnázium

přidáno: 28. 4. 2017 5:07, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 15. 5. 2017 23:31 uživatelem Web Admin ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2017/2018.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě.
Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespoň 35 bodů.

Datum zveřejnění výsledků: 28. 4. 2017


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

Přijatí žáci

Kód                                                            Body

---------------------------------------------------------------------------------------------

416                                                                       149

411                                                                       143

408                                                                       142

425                                                                       140

421                                                                       139

401                                                                       138

413                                                                       134

404                                                                       133

402                                                                       132

423                                                                       132

432                                                                       129

410                                                                       126

417                                                                       126

422                                                                       124

407                                                                       120

427                                                                       119

428                                                                       118

420                                                                       106

426                                                                       101

409                                                                       101

403                                                                       98

424                                                                       98

418                                                                       97

412                                                                       94

419                                                                       93

431                                                                       93

414                                                                       91

405                                                                       89

435                                                                       86

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, obor 79-41-K/81 Gymnázium

přidáno: 28. 4. 2017 4:56, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 15. 5. 2017 23:31 uživatelem Web Admin ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2017/2018. 

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě.
Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespoň 30 bodů.

Datum zveřejnění výsledků: 28. 4. 2017

Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

Přijatí žáci

Kód                                                            Body

---------------------------------------------------------------------------------------------

822                                                                       104

827                                                                       101

805                                                                       97

825                                                                       91

808                                                                       84

811                                                                       82

834                                                                       79

835                                                                       78

829                                                                       78

814                                                                       78

812                                                                       77

802                                                                       76

821                                                                       75

817                                                                       74

801                                                                       72

832                                                                       72

813                                                                       70

816                                                                       69

819                                                                       68

807                                                                       65

831                                                                       65

815                                                                       63

833                                                                       62

820                                                                       62

830                                                                       62

810                                                                       61

803                                                                       59

828                                                                       58

Ředitelské volno

přidáno: 27. 4. 2017 2:42, autor: Dagmar Flídrová

V souvislosti s konáním maturitních zkoušek ředitelka školy vyhlašuje pro některé třídy v některé dny ředitelské volno (viz přehled níže). 
V tyto dny nemají žáci nárok na oběd za dotovanou cenu. V případě, že si oběd neodhlásí, zaplatí za oběd plnou cenu.

Vyhlášené ředitelské volno:
 • Úterý 2. května - třídy 7.A a 3.R
 • Středa 3. května - třídy 1.A, 2.A, 3.A, 6.A a 2.R

Od úterý 16. května do pátka 19. května probíhá ve třídách, které nemají ředitelské volno, zkrácená výuka do 11.35.

Vyhlášené ředitelské volno:
  Úterý 16. května - třídy 1. R; 3. R; 6. A
  Středa 17. května - třídy 5. A; 7. A
  Čtvrtek 18. května - třídy 2. R; 3. R
  Pátek 19. května - třídy 7. A


  Nabídka zaměstnání - uklízečka

  přidáno: 26. 4. 2017 5:19, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 2. 6. 2017 1:13 ]

  Gymnázium Lanškroun přijme od 1. 8. 2017 uklízečku.

  PP na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.

  Pracovní úvazek 0,75, tj. 6 hodin/den.

  Platové zařazení podle příl. 1 NV č. 564/2006 Sb., tř. 2.

  Předpoklady: bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost.

  Strukturovaný životopis zašlete do 31. 5. 2017 na adresu info@gymla.cz.

  Majáles 2017

  přidáno: 23. 4. 2017 11:28, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 1. 5. 2017 13:37 ]


  1-10 of 95