Aktuality‎ > ‎

Archív aktualit

Přihlášky ke studiu do 2. března 2020

přidáno: 18. 2. 2020 22:40, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 19. 3. 2020 5:12 ]

Poslední den pro odevzdání vyplněné přihlášky ke studiu na Gymnnáziu Lanškroun je pondělí 2.
března 2020.

Tiskopis přihlášky lze získat v kanceláři základní školy, kam žák dosud dochází. Pokud je potřeba, lze tiskopis stáhnout na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou přihlášku musí potvrdit vedení základní školy.


Jako jméno a adresu školy vyplňte:

Gymnázium Lanškroun
nám. J. M. Marků 113
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01  LanškrounObor vzdělávání je uveden v následující tabulce (vyplňte včetně názvu Gymnázium):

 Pro žáky tříd
 Budoucí třída Obor vzdělávání
Počet přijímaných žáků 
 pátých prima 79-41-K/81 Gymnázium 30
 devátých první ročník 79-41-K/41 Gymnázium 30

Lékařské potvrzení na přihlášku pro obor Gymnázium není nutné.

Přijímačky nanečisto 2020

přidáno: 27. 1. 2020 5:34, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 19. 3. 2020 5:12 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Zadání a řešení testů z přijímacích zkoušek nanečisto je k dispozici ke stažení na webu společnosti Cermat.

V pondělí 27. 1. 2020 proběhly na Gymnáziu Lanškroun zkušební testy z matematiky a českého jazyka.  
Testy pro osmileté gymnázium si na naší škole vyzkoušelo 46 zájemců a pro čtyřleté gymnázium rekordních 96 zájemců. Z každého testu bylo možné získat až 50 bodů. Podmínkou nutnou pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je celkový zisk alespoň 30 bodů pro osmileté studium a 35 bodů pro čtyřleté studium.

Výsledky je možné nalézt v připojené tabulce. Zájemci své výsledky dohledají podle oboru, pro který testy psali, a evidenčního čísla, které dostali přidělené. Tabulka je seřazena podle evidenčního čísla pro snazší hledání. Naleznete zde body za test z matematiky, body za test z českého jazyka a celkový počet bodů.

Děkujeme vám všem, co jste si chtěli přijít vyzkoušet přijímací testy. Doufáme, že s mnohými z vás se setkáme na naší škole při přijímacích zkouškách "naostro". Před sebou máte více jak dva měsíce, ve kterých můžete zintenzivnit svoji přípravu a díky dnešním testům víte, na co se při ní více zaměřit. Naše zkušenosti říkají, že počet podaných přihlášek ke studiu bývá nižší než je počet zájemců o přijímačky nanečisto. A také, že tréninkem se dají i případné horší výsledky z testů nanečisto výrazně zlepšit. Bodové zisky z přijímacích zkoušek také výrazně navyšujeme o body za vysvědčení - viz kriteria přijímacího řízení.

Na závěr přinášíme pár tipů jako upozornění na časté chyby, kvůli kterým mnozí z vás zbytečně přišli body:
  • u příkladů na délku, obsah,... uvádějte s číslem i jednotku (metry a pod.)
  • zlomky vždy převeďte na základní tvar
  • výběr odpovědí provádějte vždy jen křížkem z rohu do rohu (ne vybarvením, ne fajfkou)
  • v konstrukční úloze propiskou obtahujte i pomocné čáry, rovné čáry obtahujte pomocí pravítka
  • do záznamového archu opište i zadání, pokud je tento požadavek v zadání úlohy výslovně uveden

8leté studium - do primy

     

4leté studium - první ročník

Přijímačky NANEČISTO 27. 1. 2020 - organizační pokyny

přidáno: 26. 1. 2020 3:05, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 1. 2020 0:15 ]

Přijímací zkoušky nanečisto se konají v pondělí 27. 1. 2020. Hlavní vchod do budovy z náměstí bude odemčen.

Prezence probíhá v 1. patře od 7:30 do 8:00 (platba administrativního poplatku 100 Kč + přidělení identifikačního čísla + rozdělení do učeben). Prosíme všechny, aby přišli včas, neboť je přihlášen velký počet zájemců.

Zkouška začíná v 8,00 testem z matematiky, následuje přestávka a po ní test z českého jazyka. Předpokládaný konec testování je okolo 11 hodiny.

Povolené pomůcky:
- modře či černě píšící tužka (která se nepropíjí)
- psací a rýsovací potřeby 

Chcete zjistit svou jazykovou úroveň?

přidáno: 16. 1. 2020 6:30, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 21. 1. 2020 3:37 ]

Nejste si jistí, jakou máte jazykovou úroveň? Nevíte, co znamenají zkratky A1, B2 apod.?

V rámci dne otevřených dveří 20. 1. 2020 (v čase od 15 do 17) mohou všichni zájemci, nejen žáci gymnázia, ale také široká veřejnost, podstoupit test, který slouží k orientačnímu zjištění úrovně anglického jazyka.Test je zdarma, nemá žádný časový limit, proto ho vyplňujete v klidu a beze spěchu. Pokud si nebudete jisti svou odpovědí, v rámci objektivity ponecháte otázku bez odpovědi (netipujete).

Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních, rozdělených vždy do dvou stupňů:
Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)

TĚŠÍME SE NA VÁS.
ANGLICKÁ SEKCE

PF 2020

přidáno: 17. 12. 2019 0:01, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 14. 1. 2020 7:28 ]


Přijímačky nanečisto 27. 1.

přidáno: 27. 11. 2019 1:37, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 31. 1. 2020 0:15 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Gymnázium Lanškroun pořádá přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. a 9. tříd v pondělí 27. ledna 2020 v 8.00. Více informací v přiloženém letáčku.


Výuka ve středu 6. listopadu

přidáno: 4. 11. 2019 3:55, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 7. 11. 2019 1:27 ]

Gymnázium Lanškroun se ke středeční stávce učitelů nepřipojuje, v tento den tedy bude probíhat normální výuka.

2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium

přidáno: 4. 6. 2019 4:23, autor: Dagmar Flídrová

Ředitelka Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Počet přijímaných žáků: doplnění kapacity oboru

Přihlášku ke studiu (formulář je přiložen k tomuto článku) doručte do 17. 5. 2019 na adresu školy:

Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113

nám. Jana Marka Marků 113

563 12 Lanškroun

K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení a úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení: stejná jako v 1. kole

 

                                                                                              RNDr. Věra Šverclová

                                                                                                    ředitelka školy

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

přidáno: 4. 6. 2019 4:22, autor: Dagmar FlídrováKritéria přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia pro školní rok 2019 - 2020 jsou k nahlédnutí v následujících dokumentech:


Schůzky rodičů žáků budoucí primy a prvního ročníku

přidáno: 4. 6. 2019 4:06, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 18. 6. 2019 3:10 ]

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do budoucí primy se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 15.00 v učebně v 1. patře v budově Gymnázia Lanškroun. 

V rámci schůzky rodičů budoucí primy proběhne také setkání na téma "DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE ŠKOLE"  realizované v rámci projektu DIGI KOMPAS. (Projekt DIGI KOMPAS je financovaný z Nadačního fondu AVAST a je podpořen Jednotou školských informatiků.) S nabídkami na volnočasové aktivity budoucích primánů se také na setkání představí technický kroužek fungující na naší škole. 

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do budoucího prvního ročníku se uskuteční v pondělí 17. června 2019 od 15.00 v učebně v 1. patře v budově Gymnázia Lanškroun.
1-10 of 131