Aktuality‎ > ‎

Archív aktualit

Výsledky 2. kola přijímacího řízení čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022

přidáno: 9. 6. 2021 2:50, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 23. 6. 2021 2:12 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun, pro školní rok 2021/2022.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v informačním dopise.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

 Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

 Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí ve druhém kole je vykonání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Datum zveřejnění výsledků:  9. 6. 2021. 

Protokol o hodnocení profilové části

přidáno: 31. 5. 2021 1:41, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 10. 6. 2021 1:19 ]

V příloze zveřejňujeme protokol o seznámení maturitní komise s hodnocením zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020-21.

Vzor odvolání proti nepřijetí

přidáno: 19. 5. 2021 22:20, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 23. 6. 2021 2:14 ]

Uchazeči nepřijatí ke studiu mohou podat odvolání proti nepřijetí ředitelce školy do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu. Vzor dokumentu najdete v příloze tohoto článku. 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

přidáno: 19. 5. 2021 3:14, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 10. 6. 2021 1:18 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, obor 79-41-K/41 Gymnázium

V připojené tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2021/2022.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a v případě, že byl přijat v prvním kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání proti rozhodnutí.  

Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je vykonání jednotné přijímací zkoušky

 

Datum zveřejnění výsledků:  19. 5. 2020Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - osmileté studium

přidáno: 19. 5. 2021 3:14, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 10. 6. 2021 1:18 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, obor 79-41-K/81 Gymnázium

 V přiložené tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

 Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů.

 Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu do 10 pracovních dnů   od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky odvolání proti rozhodnutí.

Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je vykonání přijímací zkoušky.


 Datum zveřejnění výsledků:  19. 5. 2021Dodatek k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

přidáno: 10. 5. 2021 6:37, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 10. 6. 2021 1:20 ]

Zveřejňujeme Opatření obecné povahy - přijímací zkoušky dodatek vydaný MŠMT 7. května 2021. Dodatek se týká žáků, kteří měli konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole a na jeden z termínu se nedostavili. Tito mají možnost náhradního termínu v červnu. 

Vyhlášení voleb do školské rady

přidáno: 10. 5. 2021 3:39, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 17. 6. 2021 1:36 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Ředitelka školy vyhlašuje volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků ve školské radě Gymnázia Lanškroun pro období 2021 - 2024.

Termín voleb: pondělí 14. 6. 2021 v době 14.00 - 17.00 hod.
místo: vestibul Gymnázia Lanškroun

Navrhovat kandidáta mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nejpozději do 31. 5. 2021 na formuláři.

Volební komise:
Jan Růžička, předseda
Petr Mareš, člen
Miroslava Hajnovičová, člen

V Lanškrouně 10. 5. 2021
RNDr. Věra Šverclová, ředitelka školyNávod k provedení antigenního testu

přidáno: 30. 4. 2021 1:51, autor: Web Admin   [ Aktualizováno 10. 6. 2021 1:21 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Pro testování žáků máme nyní k dispozici testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného žáka, proto doporučujeme žákům před nástupem do školy prohlédnout si návodné video a přiložený instruktážní leták od dodavatele testů. 

Rozvrh distanční výuky 15. 3. - 19. 3. 2021

přidáno: 11. 3. 2021 22:22, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 24. 3. 2021 10:34 uživatelem Dagmar Flídrová ]


Rozvrh distanční výuky 8. 3. - 12. 3.

přidáno: 4. 3. 2021 22:20, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 24. 3. 2021 10:34 uživatelem Dagmar Flídrová ]


1-10 of 162