Aktuality‎ > ‎

Archív aktualit

Majáles 2019

přidáno: 26. 4. 2019 3:58, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 7. 5. 2019 4:17 ]Pro letošní rok si septima a 3. ročník zvolili téma „Televizní svět“, a tak 1. května od 13 hodin na náměstí Jana Marka Marků můžete potkat postavy herců a hvězd z nejrůznějších filmů a seriálů.


PF 2019

přidáno: 20. 12. 2018 0:29, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 7. 1. 2019 1:28 ]


CodeWeek - evropská kampaň na podporu programování

přidáno: 1. 10. 2018 1:48, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 17. 10. 2018 3:26 ]

Gymnázium Lanškroun se zapojí do evropské týdenní kampaně CodeWeek workshopem otevřeným pro všechny žáky školy.

pondělí 15. října od 14:30 do 16:00

učebna informatiky - druhé patro

Během odpoledne budou pro zájemce připraveny stavebnice Lego Mindstorms, které budou moci žáci využít ke stavbě vlastních robotů. Návštěvníci workshopu si také budou moct vyzkoušet programování destičky Micro:bit - kapesního programovatelného počítače se senzorem pohybu, zabudovaným kompasem a bluetooth. Akci doprovodí ukázka 3D tiskárny.


Přijímačky nanečisto 2018

přidáno: 31. 5. 2018 1:15, autor: Dagmar Flídrová

Ve středu 7. 2. 2018 proběhly na Gymnáziu Lanškroun zkušební testy z matematiky a českého jazyka.  

Testy pro osmileté gymnázium si na naší škole vyzkoušelo 57 zájemců a pro čtyřleté gymnázium rekordních 93 zájemců. Z každého testu bylo možné získat až 50 bodů. Podmínkou nutnou pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je celkový zisk alespoň 30 bodů pro osmileté studium a 35 bodů pro čtyřleté studium.

Výsledky je možné nalézt v připojené tabulce. Zájemci své výsledky dohledají podle oboru, pro který testy psali, a evidenčního čísla, které dostali přidělené. Tabulka je seřazena podle evidenčního čísla pro snazší hledání. Naleznete zde body za test z matematiky, body za test z českého jazyka a celkový počet bodů.

Děkujeme vám všem, co jste si chtěli přijít vyzkoušet přijímací testy. Doufáme, že s mnohými z vás se setkáme na naší škole při přijímacích zkouškách "naostro". Před sebou máte více jak dva měsíce, ve kterých můžete zintenzivnit svoji přípravu a díky dnešním testům víte, na co se při ní více zaměřit. Naše zkušenosti říkají, že počet podaných přihlášek ke studiu bývá nižší než je počet zájemců o přijímačky nanečisto. A také, že tréninkem se dají i případné horší výsledky z testů nanečisto výrazně zlepšit. Bodové zisky z přijímacích zkoušek také výrazně navyšujeme body za vysvědčení - viz kriteria přijímacího řízení.

8-leté studium - do primy

4-leté studium - první ročník
2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium

přidáno: 9. 5. 2018 1:38, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 31. 5. 2018 1:13 ]

Ředitelka Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Počet přijímaných žáků: doplnění kapacity oboru

Přihlášku ke studiu doručte do 25. 5. 2018 na adresu školy:

    Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113

    nám. Jana Marka Marků 113

    563 12 Lanškroun

K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení: stejná jako v 1. kole

 

                                                                                              RNDr. Věra Šverclová

                                                                                                    ředitelka školy

Změna výsledků přijímacího řízení na osmileté gymnázium

přidáno: 29. 4. 2018 23:45, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 31. 5. 2018 1:13 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Informujeme o tom, že po našem zveřejnění výsledků přijímacího řízení došlo v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání  k přehodnocení jedné úlohy v přijímacím testu z českého jazyka. 

Na základě tohoto přehodnocení došlo k bodovému navýšení u jednoho uchazeče v horní půlce mezi přijatými uchazeči o osmileté studium. Přehodnocení nemělo vliv na rozhodnutí o přijetí - nepřijetí.

Výsledkové listiny jsou již předělány na správné pořadí a bodové ohodnocení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, obor 79-41-K/81 Gymnázium (8-leté)

přidáno: 27. 4. 2018 5:03, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 31. 5. 2018 1:13 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2018/2019.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 30 bodů.

 

Datum zveřejnění výsledků:  27. 4. 2018


Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

                    Přijatí žáci

Kód                                                    Body

---------------------------------------------------------------------------------------------

835                                                                       100

850                                                                         98

815                                                                         97

831                                                                         95

832                                                                         94

826                                                                         91

838                                                                         89

819                                                                         81

812                                                                         80

825                                                                         79

842                                                                         79   

816                                                                         78

802                                                                         77

856                                                                         75

854                                                                         75

803                                                                         74

861                                                                         73

840                                                                         71

821                                                                         68

814                                                                         68

805                                                                         67

834                                                                         67

804                                                                         67

841                                                                         67

827                                                                         66

833                                                                         66

824                                                                         65

848                                                                         64

846                                                                         63


Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté)

přidáno: 27. 4. 2018 2:30, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 31. 5. 2018 1:14 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2018/2019.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.  

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 35 bodů.

 

Datum zveřejnění výsledků:  27. 4. 2018


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

                            Přijatí žáci

Kód                                                    Body

----------------------------------------------------------

426                                                                       141

418                                                                       139

405                                                                       130

420                                                                       129

403                                                                       128

410                                                                       124

414                                                                       121

415                                                                       119

425                                                                       117

412                                                                       113

434                                                                       111

416                                                                       110

428                                                                       108

409                                                                       106

427                                                                       106

430                                                                       105

404                                                                       105

402                                                                       101

437                                                                         99

408                                                                         97

417                                                                         97

433                                                                         96

431                                                                         95

422                                                                         91

429                                                                         85

419                                                                         84

423                                                                         82

406                                                                         79

424                                                                         78


Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Majáles 2018

přidáno: 24. 4. 2018 1:34, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 3. 5. 2018 23:08 ]

Septima a třetí ročník zvou všechny na studentský Majáles, který připravují tentokrát na téma evoluce hudby. Začátek 1. května ve 13 hodin na náměstí J. M. Marků. Zahájení proběhne opět před budovou gymnázia, odkud se vydá slavností průvod masek. Po něm je pro návštěvníky připraven bohatý program, kde nebudou chybět ani krátká představení studentů třetího ročníku a septimy.
Přijímačky NANEČISTO 7. 2. 2018 - organizační pokyny

přidáno: 5. 2. 2018 3:29, autor: Jan Růžička   [ Aktualizováno 7. 2. 2018 6:32 uživatelem Web Admin ]

Přijímací zkoušky nanečisto se konají ve středu 7. 2. 2018. Hlavní vchod bude odemčen.

Prezence probíhá v 1. patře od 7,15 do 8,00 (platba administrativního poplatku 50,- Kč + přidělení identifikačního čísla + rozdělení do učeben). Prosíme všechny, aby přišli včas, neboť je přihlášen velký počet zájemců.

Zkouška začíná v 8,00 testem z matematiky (70 minut), následuje přestávka a po ní test z českého jazyka (60 minut). Konec testování je v 10,45.

Povolené pomůcky:
- modře či černě píšící tužka
- psací a rýsovací potřeby


1-10 of 117