Aktuality


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, obor 79-41-K/41 Gymnázium 2. kolo

přidáno: 29. 6. 2020 3:34, autor: Tomáš Krisl

V příloze v tabulce naleznete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun, pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v informačním dopise.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená. 

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání. 

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí ve druhém kole je bodový zisk alespoň 35 bodů z jednotných testů z prvního kola přijímacího řízení. 

Datum zveřejnění výsledků:  29. 6. 2020.

RNDr. Věra Šverclová

Úřední hodiny v době prázdnin

přidáno: 26. 6. 2020 2:25, autor: Dagmar Flídrová


Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - vyhlášení 2. kola pro čtyřleté studium

přidáno: 18. 6. 2020 23:16, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 18. 6. 2020 23:53 uživatelem Jan Růžička ]

Ředitelka Gymnázia Lanškroun, vyhlašuje v souladu s § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Počet přijímaných žáků: 8

Přihlášku ke studiu doručte do 26. 6. 2020 na adresu školy:

Gymnázium Lanškroun
nám. J. M. Marků 113
Lanškroun-Vnitřní Město
563 01 Lanškroun

K přihlášce doložte výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení a úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme.

Vyhodnocení 2. kola bude provedeno do 2 pracovních dnů.

Kritéria přijímacího řízení: stejná jako v 1. kole

                                                                               RNDr. Věra Šverclová 

Dotazník pro budoucí žáky prvního ročníku a primy

přidáno: 18. 6. 2020 2:05, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 18. 6. 2020 2:06 ]

1. ročník čtyřletého gymnázia

Prosíme nově přijaté žáky do prvního ročníku čtyřletého gymnázia o vyplnění  tohoto dotazníku (klikněte pro otevření).
Zároveň připomínáme, že první schůzka rodičů se koná v pondělí 29. 6. 2020 v 15 hod.

Prima osmiletého gymnázia
Prosíme nově přijaté žáky do primy osmiletého gymnázia o vyplnění  tohoto dotazníku (klikněte pro otevření).
Zároveň připomínáme, že první schůzka rodičů se koná ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 15 hod.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, obor 79-41-K/81 Gymnázium (8-leté)

přidáno: 16. 6. 2020 3:54, autor: Tomáš Krisl

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. 

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky žádost o nové rozhodnutí. V příloze naleznete vzor žádosti o nové rozhodnutí. 

Podávat žádost o nové rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 30 bodů.

Datum zveřejnění výsledků:  16. 6. 2020


Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

           Přijatí žáci

KódBody
827112
803102
81999
83799
80998
80694
80193
81290
80290
83489
80585
82085
82683
82877
82577
82975
81474
81874
81374
81073
82172
84472
84569
81768
82366
80762
81160
81559
84358
83555

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Zájemce o studium na naší škole žádáme o vyplnění  tohoto dotazníku (klikněte pro otevření).

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté)

přidáno: 15. 6. 2020 3:45, autor: Tomáš Krisl

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy žádost o nové rozhodnutí. V příloze naleznete vzor žádosti o nové rozhodnutí. 

Podávat žádost o nové rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 35 bodů.

Datum zveřejnění výsledků:  15. 6. 2020


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

           Přijatí žáci

KódBody
407144
420142
422140
443139
436135
415135
419131
437131
401130
439129
424128
418126
414120
423120
440117
427117
405116
404115
410114
411114
435114
408112
429109
428108
406107
421107
430106
434105
438105
416100

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Zájemce o studium na naší škole žádáme o vyplnění  tohoto dotazníku (klikněte pro otevření).

Konzultace nematuritních tříd od 15. 6. 2020

přidáno: 10. 6. 2020 3:17, autor: Jan Růžička

Na základě možnosti konání konzultací pro žáky nematuritních ročníků byl vytvořen harmonogram těchto konzultací.

Žáci přinesou na první konzultaci vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Ve společných prostorách je povinné nošení roušek, ve třídě při konzultaci je mohou žáci odložit (přinesou si s sebou sáček na odložení roušky).

Nárok na dotovaný oběd mají pouze ve dnech konzultací a přítomnosti ve škole. V dalších třídách, dle požadavků vyučujících, pokračuje dále distanční výuka.


Důležité upozornění - přijímací zkoušky

přidáno: 28. 5. 2020 23:32, autor: Dagmar Flídrová

Přijímací zkoušky se konají: 
8. 6. 2020 od 8.00 hodin pro obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium
9. 6. 2020 od 8.00 hodin pro obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

Uchazeč předloží před vstupem do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

RNDr. Věra Šverclová
ředitelka školy

V Lanškrouně 29. 5. 2020

Hodnocení profilové maturitní zkoušky 2019-2020

přidáno: 26. 5. 2020 5:02, autor: Dagmar Flídrová

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 — výborný,
b) 2 — chvalitebný,
c) 3 — dobrý,
d) 4 — dostatečný,
e) 5 — nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)".
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška koná před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm podle klasifikační stupnice písm. a) až d).

Protokol o seznámení maturitní komise s hodnocením zkoušek profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 je v příloze tohoto článku.

Podrobnosti k přijímacím zkouškám

přidáno: 19. 5. 2020 3:53, autor: Dagmar Flídrová

V příloze Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019-2020 najdete podrobnosti o: 

    Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

    Místo konání přijímací zkoušky

    Zaslání pozvánek k přijímací zkoušce

    Průběh přijímací zkoušky

    Vyhodnocení přijímací zkoušky

    Odevzdání zápisového lístku

    Podání žádosti o nové rozhodnutí

    Náhradní termín

    Další kola přijímacího řízení

    Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020

    Vstup do budovy školy


K článku také přikládáme čestné prohlášení, vyplněné jej žáci odevzdají při vstupu do budovy. Bez čestného prohlášeni nebudou uchazeči do budovy vpuštěni.

Třetí přílohou je vzor žádosti o nové rozhodnutí, kterou uchazeč uplatní v případě podání žádosti o nové rozhodnutí, které pro tento školní rok nahrazuje odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

 

1-10 of 21