Aktuality


Konzultační hodiny pro rodiče

přidáno: 19. 11. 2019 0:10, autor: Jan Růžička

Konzultace pro rodiče se konají v pondělí 25. listopadu 2019 v době od 15.00 do 17.00 hodin. Přední vchod bude odemčen.


Divadelní představení Láska pod lípou

přidáno: 13. 11. 2019 23:27, autor: Dagmar Flídrová

Gymnaziální divadelní soubory Škeble a Praškeble Lanškroun se účastní projektu S divadlem napříč regiony.

V rámci tohoto projektu vystoupí dne 23. 11. 2019 v 19:30 v Lanškrouně na zámku divadelní uskupení D.A.V.A. z Rousínova se hrou Láska pod lípou.

Zveme proto všechny přátele amatérského divadla na tento jedinečný muzikál, který je mimo jiné dalším připomenutím 30. výročí sametové revoluce.

Více o souboru D.A.V.A. na http://www.davarousinov.cz/. Vstupné na představení je dobrovolné.

Anotace:

Láska pod lípou je nové muzikálové představení rousínovského souboru D.A.V.A (Divadelní a výtvarný ansámbl) a vzniklo v rámci jubilejní patnácté divadelní sezóny tohoto souboru.

Nový muzikálový titul, ve kterém se představí osmnáct členů věkově nejstaršího ansámblu, zpracovává námětově setkávání zamilovaných lidí, kteří se potkávají pod lipami stojícími v rousínovském parku za Záložnou.

Setkávání těchto osob probíhá na pozadí devítkových roků česko–slovenské a posléze české historie. Děj míjí rok 1919, 1939, 1989, 1999, 2009 a rok 2019. Jednotlivé příběhy se propojují se v jeden celek.

Muzikálové dílo o pěti obrazech vytvořil zakladatel souboru a jeho umělecký vedoucí MgA. David Kříž, který je autorem námětu, libreta i hudby k představení. Cílem tohoto divadelního projektu je vytvořit nejen lokání vzpomínkový most rousínovské městské historie, ale tematicky, prostřednictvím devítkových roků, oslovit publikum i v dalších městech.

Nová divadelní hra Škeble

přidáno: 15. 10. 2019 4:41, autor: Dagmar Flídrová


DRAK

 „Existují lidé, kteří se bojí psů, ale můj hlavní životní strach jsou lidé. Ti lidé, kteří koušou.“

Slova Jevgenije Švarce, autora hry Drak, jejíž plánovaná premiéra v době 2. světové války byla ve stalinistickém Rusku zakázána, neboť dílo bylo „tak neuvěřitelně drzé, že nikoho ani ve strašném snu nesmělo napadnout, co by to mohlo znamenat doopravdy“. (Jurij German)

 

DRAK

Proti fašismu namířená alegorická hra sovětského autora o rytíři Lancelotovi, jenž přemůže draka a osvobodí spanilou Elsu i zotročené město a trpělivě pak bojuje proti dračím choutkám, dožívajícím v hlavách netvorových sluhů a přisluhovačů, až konečně městu a jeho obyvatelům zajistí skutečnou svobodu.

Anotace k vydání hry Drak v socialistickém Československu v roce 1962 (Orbis)

 

DRAK

Město sužuje drak. Již několik století bere obyvatelům města vše, i mladé dívky. Kdysi dávno obyvatelé města s drakem bojovali, ale přemohl je. Nakonec se vzdali a přijali myšlenku, že je lepší mít vlastního draka, než kdyby přišel jiný, třeba mnohem horší, a Drakovi se podvolili. Když pak jednoho dne přijde do města hrdina, cizinec, který měšťanům nabídne, že draka zabije, zmocní se města panika. Vždyť za draka vládne pořádek a klid a každý ví, kde je jeho místo. Konec vlády draka sice znamená svobodu, ale také velké břímě odpovědnosti. (…) Co se stane poté, co bylo zlo poraženo? Jak se společnost dokáže vypořádat s nabytou svobodou, pokud celé generace žily a byly vychovávány v nesvobodě? Lze vůbec zabít draka?

Anotace překladatelské skupiny A nikdy jinak! k vydání téže hry v České republice v roce 2018 (Jonathan Livingston)
NÁBOR Ren-dó Jiu-Jitsu

přidáno: 17. 9. 2019 3:31, autor: Dagmar Flídrová

Přijďte si zacvičit na náš trénink do tělocvičny gymnázia:
pondělí od 17:00
pátek od 15:00
Pro širokou veřejnost od 12 let.


Změna názvu školy

přidáno: 27. 8. 2019 0:08, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 2. 9. 2019 2:41 ]

K datu 1. 9. 2019 dochází ke změně názvu a sídla naší školy.

Oficiální název:
Gymnázium Lanškroun

Adresa:
nám. J. M. Marků 113
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun

Mimořádné ocenění naší školy

přidáno: 9. 4. 2019 21:38, autor: Dagmar Flídrová

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. letos poprvé udělil středním školám z Pardubického kraje ocenění za podporu mladých talentů. Medaili získalo při příležitosti Dne učitelů celkem 5 středních škol z celého kraje, jejichž žáci prokázali nadstandardní kvalitu v různých vědních oborech.

Jsme nesmírně potěšeni, že jednou z pěti škol je právě Gymnázium Lanškroun. Naši žáci pravidelně obsazují přední místa v předmětových soutěžích a olympiádách a zisk takovéhoto významného ocenění je pro nás poděkováním za dlouhodobou mravenčí práci nás učitelů. 

Medaili z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského a pamětní list jsme získali za úspěchy v rozvoji technického vzdělávání. Jak řekl prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.:„Bez vytvoření vhodných podmínek na své škole však může sebelepší učitel rozvíjet talent svých studentů jen stěží.“ Proto bychom rádi při této příležitosti poděkovali také Společenství firem Lanškrounska a Městu Lanškroun za podporu, spolupráci, materiální vybavení a za ochotu pomoci dále zlepšovat podmínky pro výuku a práci našich žáků.

Za kolektiv učitelů Gymnázia Lanškroun         Dagmar Flídrová


Při předávání: prorektor Univerzity Pardubice, prof. Vorel, zástupce ředitele Gymnázia Ústí nad Orlicí, Mgr. Borovička, ředitelka 
Gymnázia Lanškroun RNDr. Šverclová

Vstup do budovy Gymnázia Lanškroun

přidáno: 3. 11. 2014 1:56, autor: Web Admin   [ Aktualizováno 3. 11. 2014 2:16 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Od listopadu 2014 žáci naší školy využívají nové šatny umístěné ve zrekonstruovaných sklepních prostorách. V souvislosti s tím se uzamkl hlavní vchod do budovy školy z náměstí a upravila se pravidla vstupu do budovy školy:

1. Žáci mohou do budovy školy vcházet pouze zadním vchodem (od hřiště školy), který si odemykají prostřednictvím čipu, odcházet mohou také pouze zadním vchodem.

2. Pro veřejnost je určen hlavní vchod z náměstí - použijte zvonek u dveří a ohlašte tím svůj příchod v kanceláři školy.

Pronájem hřiště za školou

přidáno: 12. 9. 2012 13:15, autor: Web Admin   [ aktualizováno 16. 9. 2012 5:06 ]

Nabízíme pronájem školního hřiště s umělou trávou o rozměrech 28 x 13 m. Toto hřiště se nachází za budovou gymnázia. Jeho součástí jsou kůly, síť na volejbal (nohejbal), síť na badminton, branky, basket. koše.

Organizacím a soukromým osobám nabízíme možnost využití tohot hřiště za cenu 80 - 100 Kč/h dle podmínek vyvěšených na oplocení hřiště.

V případě zájmu nebo dotazů volejte tel. 604 314 307 nebo se obraťte na kancelář Gymnázia Lanškroun tel. 465 321 070.

1-8 of 8