Aktuality


Předávání pololetního vysvědčení

přidáno: , autor: Dagmar Flídrová

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 ráno tedy budou v systému Bakaláři zveřejněny známky za první pololetí. Výpis vysvědčení v papírové podobě žáci obdrží po návratu do školy.

V přiloženém návodu najdete postup, jak si hodnocení zobrazit ve webové či mobilní aplikaci Bakaláři.

Rozvrh distanční výuky 25. 1. - 28. 1. 2021

přidáno: 21. 1. 2021 22:33, autor: Jan Růžička


Den otevřených dveří bude on-line

přidáno: 15. 1. 2021 1:47, autor: Dagmar Flídrová

Z důvodu epidemiologické situace ruší Gymnázium Lanškroun původně plánovaný prezenční den otevřených dveří, který se měl konat v pondělí 18. ledna 2021.

Zájemci se však budou moci se školou seznámit alespoň prostřednictvím on-line setkání, které proběhnout v několika termínech v prvním únorovém týdnu. Bližší informace včetně odkazů na meet konferenci budou zveřejněny na webu školy.

Přijímací zkoušky nanečisto nebudou

přidáno: 7. 1. 2021 2:25, autor: Dagmar Flídrová

Vzhledem k epidemiologické situaci nebude společnost Cermat poskytovat středním školám s předstihem ilustrační testy, které školy využívaly k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto. Z tohoto důvodu a také z důvodu zákazu přítomnosti osob ve školách nebude ani naše škola v tomto roce organizovat tyto zkoušky.

Letošní ilustrační testy Cermat zpřístupní veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

PF 2021

přidáno: 18. 12. 2020 5:35, autor: Dagmar Flídrová


Odložení voleb do školské rady

přidáno: 17. 11. 2020 23:34, autor: Jan Růžička

Na základě opatření MŠMT ze 29. 10. 2020, které prodlužuje funkční období členů školské rady o 3 měsíce po skončení nouzového stavu, se plánované volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 23. 11. 2020 neuskuteční a odkládají se. O náhradním termínu budeme informovat a bude vyhlášen v souladu s volebním řádem školské rady.

RNDr. Věra Šverclová

Maturitní zkoušky 2020 - 2021

přidáno: 27. 10. 2020 7:44, autor: Web Admin

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitelka Gymnázia Lanškroun nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek, formy zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Lanškroun ve školním roce 2020/2021.


Vyhlášení voleb do školské rady na období 2021-2023

přidáno: 22. 10. 2020 3:22, autor: Jan Růžička   [ aktualizováno 22. 10. 2020 3:23 ]

Ředitelka školy v souladu s § 167 odst. 4) zák. 561/2004 Sb. vyhlašuje

volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků ve školské radě Gymnázia Lanškroun pro období 2021 – 2023. 

Termín voleb: pondělí 23. 11. 2020 v době 15.00 – 17.00 hod.

Místo:             vestibul Gymnázia Lanškroun

 

Volební komise:          Mgr. Jan Růžička, předseda, Mgr. Petr Mareš, člen, Miroslava Hajnovičová, člen

 

Navrhovat kandidáta mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nejpozději do 16. 11. 2020.


Helimadoe - odloženo

přidáno: 1. 10. 2020 0:09, autor: Dagmar Flídrová

Milí divadelníci a přátelé divadla,

na základě vývoje koronavirové situace jsem jako vedoucí souboru Škeble nucen odložit plánovanou předpremiéru a premiéru hry Helimadoe (původně měly být 15. a 16. 10. 2020)  na pozdější termín, a to především za dvou důvodů:

1.   Omezení volnočasových aktivit (a zároveň i mimoškolních činností) nám neumožňuje představení dozkoušet do finálního tvaru.
2.   Premiéru v podmínkách, kdy nelze konzumovat žádné občerstvení ani posedět po představení a sdělovat si dojmy, pokládám za nedůstojnou a přímo popírající dosavadní dvacetiletou tradici našeho souboru.

Jakmile se situace zlepší, začnu se souborem jednat o novém termínu soustředění a o nových termínech předpremiéry a premiéry. Doufám, že pokud to nestihneme už do Vánoc, podaří se nám to aspoň do konce března.

Zdraví
Jan Střecha

Od pátku 18. 9. 2020 roušky povinně i při výuce

přidáno: 17. 9. 2020 5:07, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 17. 9. 2020 5:08 ]Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne (tj. 18. září) povinné nošení roušek ve školách i během výuky.

1-10 of 17