Aktuality


Rozvrh distanční výuky 12. 4. - 16. 4. 2021

přidáno: 8. 4. 2021 22:27, autor: Jan Růžička


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM

přidáno: 8. 4. 2021 4:52, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 13. 4. 2021 1:33 ]

Uchazečům o střední vzdělávání na Gymnáziu Lanškroun se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze v případě, že

1) nemá příznaky onemocnění COVID-19,

2) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od posledního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku na přítomnost viru, který byl proveden v posledních 7 dnech,

c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování, pokud od druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Naše škola testování před přijímací zkouškou nebude provádět!

Pro přijímací zkoušky dne 3. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 27. 4. - 3. 5. 2021.
Pro přijímací zkoušky dne 4. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 28. 4. - 4. 5. 2021.
Pro přijímací zkoušky dne 5. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 29. 4. - 5. 5. 2021.
Pro přijímací zkoušky dne 6. 5. 2021 budeme akceptovat test z období 30. 4. - 6. 5. 2021.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Podrobnější informace zde. Změna termínu přijímacích zkoušek

přidáno: 11. 3. 2021 2:36, autor: Jan Růžička   [ aktualizováno 11. 3. 2021 2:49 ]

Upozorňujeme na změnu termínu přijímacích zkoušek:

čtyřletý obor (žáci z 9. tříd) - 3. a 4. května 2021

osmiletý obor (žáci z 5. tříd) - 5. a 6. května 2021


Přijímací zkoušky

přidáno: 10. 3. 2021 2:55, autor: Jan Růžička

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý i osmiletý obor se koná.


Prezentace ze Dne otevřených dveří

přidáno: 4. 2. 2021 2:29, autor: Jan Růžička

Ke zhlédnutí zde vkládáme prezentaci ze Dne otevřených dveří, který proběhl online formou ve dnech 1. - 3. února 2021.


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

přidáno: 26. 1. 2021 9:01, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 26. 1. 2021 9:02 ]

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Lanškroun, vyhlašuje  1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Podrobnosti včetně kritérií přijímacího řízení najdete na úřední desce a v menu Přijímací řízení. 

Přijímací řízení do primy osmiletého oboru zůstává téměř stejné jako v minulých letech. Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.

Oproti minulým rokům se mění přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého oboru:
V případě, že jednotnou zkoušku koná uchazeč pouze na jedné škole uvedené na přihlášce a na druhé škole se jednotná zkouška nekoná, uchazeč koná zkoušku ve druhém termínu na té samé škole jako v termínu prvním. Přijímáno bude maximálně 30 žáků, z toho jedno místo bude ponecháno na odvolání. V případě, že počet přihlášených uchazečů nepřekročí počet přijímaných uchazečů, se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Předávání pololetního vysvědčení

přidáno: 26. 1. 2021 1:40, autor: Dagmar Flídrová

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 ráno tedy budou v systému Bakaláři zveřejněny známky za první pololetí. Výpis vysvědčení v papírové podobě žáci obdrží po návratu do školy.

V přiloženém návodu najdete postup, jak si hodnocení zobrazit ve webové či mobilní aplikaci Bakaláři.

Přijímací zkoušky nanečisto nebudou

přidáno: 7. 1. 2021 2:25, autor: Dagmar Flídrová

Vzhledem k epidemiologické situaci nebude společnost Cermat poskytovat středním školám s předstihem ilustrační testy, které školy využívaly k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto. Z tohoto důvodu a také z důvodu zákazu přítomnosti osob ve školách nebude ani naše škola v tomto roce organizovat tyto zkoušky.

Letošní ilustrační testy Cermat zpřístupní veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

Odložení voleb do školské rady

přidáno: 17. 11. 2020 23:34, autor: Jan Růžička

Na základě opatření MŠMT ze 29. 10. 2020, které prodlužuje funkční období členů školské rady o 3 měsíce po skončení nouzového stavu, se plánované volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 23. 11. 2020 neuskuteční a odkládají se. O náhradním termínu budeme informovat a bude vyhlášen v souladu s volebním řádem školské rady.

RNDr. Věra Šverclová

Maturitní zkoušky 2020 - 2021

přidáno: 27. 10. 2020 7:44, autor: Web Admin

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitelka Gymnázia Lanškroun nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek, formy zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Lanškroun ve školním roce 2020/2021.


1-10 of 20